Grien en Links in de Statenvergadering van 16 oktober 2013

Biodiversiteit, zonnepanelen op huurhuizen, biologische landbouw, zorgeconomie en duidelijk bestuur, dit waren de punten waar GrienLinks tijdens de Statenvergadering op inzette. En alle moties en amendementen die in zijn gediend, zijn aangenomen. U kunt hieronder onze moties en amendementen vinden. (bericht wordt nog bewerkt)

Amendement GL PS 16 oktober 2013 – Moties en toezeggingen – nr 404 zorgeconomie
Amendement GL PS 16 oktober 2013 – Moties en toezeggingen – nr 503 – Verbeterslag organisatie
Amendement GL PS 16 oktober 2013 – amendement zonnepanelen FSFE docx
PS 16 oktober 2013 motie GrienLinks – Noordelijke Rekenkamer
PS 16 oktober 2013 – Motie GrienLinks SP – Agrofood – biologische kennis
PS 16 oktober 2013 – milieuprogramma – motie GrienLinks – biodiversiteit