Snelle treinen naar de Randstad

hsl Als gevolg van het volledig mislukken van de Fyra-sneltreinen zijn de Nederlandse Spoorwegen van plan in te zetten op bestaande hogesnelheidstreinen, die hebben bewezen dat ze veilig en betrouwbaar 200 kilometer per uur halen. Daartoe moet op diverse trajecten in Nederland het spoornet worden aangepast. Dat geldt ook voor het traject Groningen-Zwolle-Randstad. Maar het traject Leeuwarden-Zwolle zit niet in deze plannen van NS en Prorail.
Provinciale Staten van Fryslân zit dat niet lekker. Daarom werd 16 oktober 2013 unaniem een motie aangenomen, mede ingediend door GrienLinks, waarin gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) werd gevraagd zich sterk te maken voor de aanpassing van het traject Leeuwarden-Zwolle.

Kramer was, aan het eind van een lange en vermoeiende dag, snel klaar met zijn antwoord: “Ik sjoch dit as stipe foar it kolleezje”, was zo ongeveer zijn reactie. Dat was eerste indiener Anja Haga (ChristenUnie) nét iets te kort door de bocht. Ze vroeg om nadere uitleg. Kramer bleef kort, maar voegde toe dat “de oanpassing fan spoarknooppunt Herfte” (waar de treinen van Groningen naar Zwolle en die van Leeuwarden naar Zwolle bij elkaar komen, als het ware) “al in ‘hell of a job’ is”. De oproep van de Staten is wel in lijn met wat het college wil: een (veel) snellere spoorverbinding tussen Leeuwarden en de Randstad.