Waar was GrienLinks deze week?

wrak Joop van der Heide, de GrienLinks-opvolger van Irona Groeneveld, had een dag na zijn officiële benoeming al zijn eerste werkbezoek: in Wommels en omgeving, om de verkeerssituatie op en rond de Westergoawei (N359) te bespreken en te bekijken. De gezamenlijke verenigingen van dorpsbelangen in Littenseradiel en een aantal van die verenigingen in Súdwest-Fryslân hadden de statenfracties uitgenodigd, omdat ze zich ernstig zorgen maken over de verkeersveiligheid op de kruisingen bij Wommels-Noord, Burchwert en Bolsward-Noord.
De dorpsbelangen kwamen overigens ook met een tamelijk dure en radicale oplossing: viaducten bouwen op de genoemde drie kruisingen. Wordt vervolgd, want gedeputeerde Sietske Poepjes moet voor het eind van 2013 komen met een ‘plan van aanpak’ voor de gevaarlijkste kruisingen en wegvakken van het Friese (met name provinciale) wegennet. GrienLinkser Joop van der Heide vroeg naar de verkeersdruktoename op de A7 in 2014 als men bij Harlingen op de N31 aan de gang gaat. De politie denkt aan een toename in de spits van zo’n 4000-5000 voertuigen.

Fractiemedewerker Sanne van Wees was dinsdagavond 8 oktober bij de presentatie van ‘Wurkje foar Fryslân’: de plannen van het college van GS om 300 (en in totaal 450) miljoen euro uit het NUON-geld te spenderen aan verbetering van de Friese economie en werkgelegenheid. Deze plannen worden binnenkort (31 oktober in de commissie en 6 november in PS) besproken en wellicht ook vastgesteld (al dan niet aangepast), in combinatie met de begroting voor 2014. De statenfractie van GrienLinks moet zich inhoudelijk nog over de voorstellen en de begroting buigen.

Vrijdag 25 oktober is er in Heemstra State in Oentsjerk een bijeenkomst van de GL-afdeling Tytsjerksteradiel in samenwerking met de provinciale statenfractie over de toekomst van de zorg, onder de veelzeggende vraag: ‘Zorg vogelvrij?’ GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman en GL-statenlid Retze van der Honing zullen onder andere deel uitmaken van het sprekerspanel.