Noordervisie 2040: hoe zien wij onze toekomst in het Noorden?

wadden In de Statenvergadering van 18 september 2013 werd de ‘Noordervisie 2040’ besproken in de Staten. Het document (te vinden op www.noordervisie2040.nl ) is tot stand gekomen door en met burgers in een langdurig proces. De bedoeling was om – samen met de inwoners van het noorden – een beeld te krijgen van hoe het Noorden er in 2040 uit zou moeten zien. Het document is op een andere manier tot stand gekomen dan de normale nota’s die de Staten behandelen. Het is een poging van de overheid om beter aan te sluiten op wat er gebeurt in de samenleving. Er staan 8 ambities in (…) en een uitnodiging aan de inwoners om te komen met plannen om die ambities waar te maken. In de Staten strandde de bespreking van het document in een discussie over wel of niet samenwerken in het Noorden met andere provincies. Jammer, vonden de beide GrienLinksers, want de partijen lieten nu de kans liggen om hún toekomstvisie via een motie in het document te krijgen. Dat deed Irona Groeneveld wel.

Zij diende twee moties in, één met een herformulering van de ambitie op landbouw (zie hier de tekst LINK) en een die opriep tot het stoppen met het winnen van aardgas (want het is een fossiele brandstof). Ook diende zij een amendement in om de onderliggende discussie, over het zelfstandig voortbestaan van Fryslân en in hoeverre samenwerking met Groningen en Drenthe daar een bedreiging voor is, te gaan voeren. Het amendement werd aangenomen (na enige aanpassingen), de beide moties niet. Irona Groeneveld verwoordde het zo:… Het amendement voor een discussie over de noordelijke samenwerking werd aangenomen , maar de beide moties werden verworpen. De Noordervisie zelf werd ‘ter kennis aangenomen’. De GrienLinks fractie heeft uiteindelijk (ondanks het niet aannemen van de beide moties) vóór het ter kennis nemen van deze toekomstvisie gestemd.