Armoede, crisis en banen in Wurkje foar Fryslân

Armoede/werkgelegenheid
wurkje ffTijdens de begrotingsbehandeling op 6 november 2013 zei Retze van der Honing: “In deze tijd waarin de afstand tussen arm en rijk steeds groter wordt, is het belangrijk om te investeren in banen voor de allerarmsten. Het is toch schrijnend om op de televisie eerst een oproep van minister-president Rutte te horen voor het kopen van een auto, en direct daarop een spotje van Sire te zien, waarin te zien is dat ene Lisa niet met haar schoolvriendjes kan opfietsen, omdat haar ouders geen fiets voor haar kunnen betalen…..”. Daarom diende hij een amendement in voor het creëren van 200 additionele ‘leerwerkbanen’ (met een volwaardig salaris) voor mensen die nu geen baan hebben en op een absoluut minimum zitten, betaald uit Wurkje foar Fryslân. Ook dit voorstel kreeg geen steun (7 stemmen voor, 35 tegen). Lees hier het amendement:
PS 6 november 2013 – GrienLinks – Motie WFF-banen