Controle op besteding NUON-geld nihil

wurkje ff Bij de behandeling van Wurkje foar Fryslân (de besteding van 300 miljoen euro van het NUON-geld) op 6 november 2013 probeerde de GrienLinks fractie het door GS gevraagde mandaat – om het besteden van geld tot een bedrag van 5 miljoen door GS zelf te kunnen bepalen – in te perken. Retze van der Honing diende een amendement in waarin gevraagd werd om meer informatie voor Provinciale Staten (PS) over criteria, verordeningen en ook beter uitgeschreven resultaten over wat er met het geld gebeurt. Daar was bij GS en in de Staten geen gehoor voor. Retze van der Honing: “Dat is nogal vreemd, omdat er pas nog aanbevelingen zijn gedaan door de Noordelijke Rekenkamer, waarin benadrukt wordt, dat er te weinig aandacht wordt gegeven aan controle op resultaten.” Het amdendement werd niet aangenomen.
PS 6 november 2013 – Begroting 2014 – mandaat GS

Lees hier de Te Gast die Retze van der Honing schreef: LC-20131109-Wurkje foar Fryslan leidt tot consumeren in plaats van investeren