Vrije, onafhankelijke pers

wurkje ff GrienLinks heeft zich bij gelegenheid vaker druk gemaakt over de aanwezigheid van een vrije pers. Ook de Friese Koers, PVV en anderen hebben hier in het verleden wel moties voor ingediend. De pers in Fryslân staat onder druk en beleeft moeilijke tijden. “Dat jildt sawol foar de skriuwende as de pratende pers”, zei Retze van der Honing, bij de behandeling van de begroting voor 2014 op 6 november 2013. GrienLinks maakt zich daar zorgen over, in die zin dat een kritische, onafhankelijke pers niet gemist kan worden. Maar vervlakking en verschraling dreigt in de nieuwsvoorziening over en voor de Fryske mienskip. “Wy fine it hiel normaal dat in omrop jild kriget om bygelyks de Kulturele Haadstêd yn byld te bringen, mar wy fine it soms minder fan belang in krityske en ûnôfhinklike ûndersykssjoernalistyk oerein te hâlden”, legde Van der Honing uit.

GrienLinks zag aanleiding om deze tak van sport een beetje te ondersteunen en kwam daarom met een motie. Die voorzag er in, dat aan de regionale pers, bestaande uit in ieder geval het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân, wordt gevraagd een gezamenlijke redactie te vormen voor een spraakmakend onderzoeks-, nieuws- en discussieprogramma. “Want in selsstannige kulturele regionale ienheid kin net sûnder eigen ynstituten en in frije pers. Hawwe wy goed begrepen dat de PvdA dit ek wol? Dat soe moai wêze.” Helaas werd de motie van GrienLinks niet aangenomen. Het amendement van de PvdA wel. De in dat amendement uitgetrokken 100.000 euro gaat naar Omrop Fryslan, die daarvan dan uitzendingen die ondersteunend zijn aan de Kulturele Hoofdstad 2018 zijn, moet verzorgen. Omdat het beter is dan niets, stemde de twee GrienLinksers voor dat amendement, maar liever hadden ze het geld aan de hele regionale pers besteed.

Lees hier het amendement: PS 6 novimber 2013 – Begrutting 2014 – GL – amendemint – fryske parse