Houd Thialf-geld maar even op zak

thialf Retze van der Honing pleit in de Leeuwarder Courant (LC) voor het uitstellen van het besluit om 54 miljoen euro overheidsgeld in de bouw van een nieuw Thialf te steken: “Neat dwaan, dat is no in teken fan kreft.” Daarnaast stelt hij dat de overheid niet de rol (en de risico’s) van ondernemer op zich moet nemen door 100 % eigenaar te worden van een ijsbaan.
Woensdag 27 november 2013 wordt het zogenaamde ‘feitenrelaas’ over de gang van zaken rond het Thialfdossier besproken in de Provinciale Statenvergadering. De vraag is of Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten wel alle informatie over de kansen voor Thialf en de ‘beauty contest’ tussen de drie ijshallen (in Heerenveen, Lelystad, Zoetermeer) heeft verstrekt.

Lees hier het hele artikel in de LC: LC-20131126-Retze van der Honing over Thialf
Lees hier het feitenrelaas: Feitenrelaas Thialf – PS 27-11-2013