Internet van iedereen

internet Retze van der Honing bepleitte tijdens de Statenvergadering op 27 november 2013 het ondersteunen van samenwerkingsverbanden en coöperaties om glasvezelkabel in nog niet bekabelde gebieden aan te leggen in plaats van een subsidie aan de zg. ‘eindgebruikers’: “Als je subsidie aan de eindgebruiker geeft, spek je daarmee rechtstreeks de kabelbedrijven. Je kunt er beter voor zorgen dat het netwerk in eigenaarschap van de gebruiker zelf komt.” Het voorstel van GS ging over het instellen van een breedbandfonds en het stimuleren van het aanleggen van snel internet in de ‘witte gebieden’. De GrienLinksmotie PS 27-11-2013 GrienLinks motie vlug internet – eigenaarschap werd niet ondersteund door de andere partijen.