Verordening ganzenbeleid uitgesteld

WORKUM-BORDERCOLLIES-GANZEN VERJAGEN Met 20 stemmen voor en 19 tegen (inclusief GrienLinks) hebben Provinciale Staten op 27 november 2013 het vaststellen van een nieuwe verordening over het verjagen van ganzen een maand uitgesteld. Dit gebeurde na een flink aantal brieven van jagers, die protesteerden tegen de instelling van de rustperiode. Het uistel van het vaststellen van de verordening betekent dat de jacht op ganzen in november en december nog door mag gaan. Dit komt omdat de concept-tekst van de nieuwe verordening gaat uit van een verbod op de jacht op ganzen van november tot maart. Door de maand uitstel is dit al niet meer mogelijk.

De concept-verordening kwam tot stand na overleg met diverse betrokken organisaties, zoals van boeren, natuurorganisaties de twaalf provincies.
Maar de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) nam er al meteen afstand van en dat deden kort voor de statenvergadering ook vele leden. Onder druk van hun protesten stemden een krappe meerderheid voor uitstel.

GrienLinks heeft tégen de nota Gans in Balans gestemd LINK maar wilde wel vóór het vaststellen van de verordening stemmen, omdat dat in ieder geval de rustperiode voor de ganzen op zou leveren. GrienLinks vindt dat boeren niet alleen moeten kiezen voor het verjagen van en jagen op ganzen, maar ook andere oplossingen moeten zoeken. Nu hebben bijna alle melkveehouders in Friesland en Nederlands Engels raaigras. Dat bevat relatief veel eiwit en dat vinden de ganzen blijkbaar (erg) lekker. Ze zouden ook voor andere grassoorten kunnen kiezen, maar moeten dan waarschijnlijk ook lagere opbrengsten accepteren.