Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân 91

Inhoud:

VOORAANKONDIGING
Provinciale Ledenvergadering
Zaterdag 11 januari 2014
14.00 -16.30 uur
Wolvega
Uitnodiging volgt

Beste nieuwsbrieflezer,

Om beslissingen te kunnen nemen heb je goede informatie nodig. Zeker in de politiek, omdat daar beslissingen worden genomen die voor de hele samenleving gelden. Niet voor niets geldt in de politieke arena dat niet of foutief informeren een halszaak is.

Woensdag 27 november 2013 werd gedeputeerde Konst aan de tand gevoeld vanwege het niet tijdig informeren van de Staten over de ‘beauty contest’ van de drie ijshallen. Het debat ontaardde in een kat-en-muisspel van de coalitie met de oppositie om de gedeputeerde buiten schot te houden. De oppositie reageerde daarop met een motie van wantrouwen en de mededeling geen tweede ronde in het debat noodzakelijk te vinden.

Dat is een pijnlijke zaak. Zowel het kat-en-muisspelletje van de coalitie als het niet meer deelnemen aan het debat van de oppositie geven een patstelling aan in het democratisch functioneren van de Staten. Dat moet beter kunnen lijkt ons.

U bent van harte welkom met opmerkingen, vragen, ideeën, kritiek en kennis.

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing, Joop van der Heide (statenleden), Johanna Welfing (commissielid) en Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

GrienLinks steunt motie van wantrouwen tegen gedeputeerde Konst

Om twee redenen steunde GrienLinks woensdag 27 november een motie van wantrouwen tegen gedeputeerde Hans Konst (PvdA). Die had in december 2012 Provinciale Staten van Fryslân niet goed geïnformeerd over de vergelijking die er aan zat te komen met de ijsbanenplannen in Almere en Zoetermeer. Bovendien heeft hij nog niets bereikt als het gaat om de zogeheten A-status (internationale wedstrijden) en de topsportfaciliteiten van Thialf.

Zo vatte fractievoorzitter Retze van der Honing zijn betoog samen: “Eins is it iennichste dat de deputearre berikt hat, dat der in twadde rekreaasjebaan komt (ien mei in bydrage fan 50 miljoen yn it Hearrenfean en ien foar 10 miljoen euro yn Ljouwert). Hjir gewoan mei trochgean, dat is wurkje mei in kokerfizy. Spierballepraat, dêr sjitte wy neat mei op.”

Lees meer in ‘Motie van wantrouwen over informatie beauty-contest Thialf..

Internet van iedereen

Retze van der Honing bepleitte tijdens de Statenvergadering op 27 november 2013 het ondersteunen van samenwerkingsverbanden en coöperaties om glasvezelkabel in nog niet bekabelde gebieden aan te leggen in plaats van een subsidie aan de ‘eindgebruikers’: “Als je subsidie aan de eindgebruiker geeft, spek je daarmee rechtstreeks de kabelbedrijven. Je kunt er beter voor zorgen dat het netwerk in eigenaarschap van de gebruiker zelf komt.” Het voorstel van GS ging over het instellen van een breedbandfonds en het stimuleren van het aanleggen van snel internet in de ‘witte gebieden’ (delen van Fryslân waar nog geen snel internet te krijgen is). De GrienLinksmotie werd niet ondersteund door de andere partijen.

Lees hier de motie.

Verordening ganzenbeleid uitgesteld

Met 20 stemmen voor en 19 tegen (inclusief GrienLinks) hebben Provinciale Staten op 27 november 2013 het vaststellen van een nieuwe verordening over het verjagen van ganzen een maand uitgesteld. Dit gebeurde na een flink aantal brieven van jagers, die protesteerden tegen de instelling van de rustperiode. Het uitstel van het vaststellen van de verordening betekent dat de jacht op ganzen in november en december nog door mag gaan. Dit komt omdat de concepttekst van de nieuwe verordening uitgaat van een verbod op de jacht op ganzen van november tot maart. Door de maand uitstel is dit al niet meer mogelijk. GrienLinks heeft in april 2013 tégen de nota Gans in Balans gestemd LINK maar wilde vóór het vaststellen van de verordening stemmen, omdat dat in ieder geval de rustperiode voor de ganzen op zou leveren.

Lees meer in ‘Verordening ganzenbeleid uitgesteld.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.