GrienLinks vraagt naar continumeting dioxine uit de pijp van de REC

grli-bij-omrin.jpg GrienLinks Statenlid Retze van der Honing stelde tijdens de PS van 18 december 2013 een aantal mondelinge vragen over de mogelijkheid om continu in de uitstoot van de REC op dioxine te meten. Hij deed dit naar aanleiding van de onrust die is ontstaan rond het onderzoek van Abel Arkenbout bij eieren van hobbykippenhouders rond Harlingen. Hij stelde een zeer hoog dioxinegehalte in sommige van de eieren vast. De gemeente Harlingen heeft de GGD opdracht gegeven onderzoek te doen naar de dioxine in de eieren.

Van der Honing: “Ik wil eigenlijk dat de provincie, vanuit haar rol als milieuvergunningverstrekker en – handhaver, voor elkaar krijgt dat er een continumeting plaatsvindt op dioxine bij de REC. Wij vinden het – gezien de situatie – absoluut noodzakelijk dat er duidelijkheid is over wat er nu precies uit de pijp komt”


” Op dit moment wordt er namelijk maar twee keer per jaar een paar uur op dioxines gemeten. In Vlaanderen en Duitsland is het verplicht voor afvalverbranders om continu te meten, en dat doen ze daar al 10 jaar (LINK). Wij wilden weten of de gedeputeerde bereid is moeite te doen om deze continumeting bij de REC in Harlingen voor elkaar te krijgen. De gedeputeerde sprak haar zorg uit over de dioxine in de eieren en gaf aan dat ze schriftelijk terug zou komen op de informatie over de metingen op dioxine. Wij zijn blij met het feit dat dit probleem op de agenda staat en zijn erg benieuwd naar het vervolg. “

MONDELINGE VRAGEN ZOALS GESTELD IN PS
Geacht college,

Afgelopen zaterdag was op Nieuwsuur een kort item te zien over het onderzoek van Abel Arkenbout naar het dioxinegehalte in eieren van hobbykippenhouders. Dit was verontrustend hoog. Er is door de gemeente Harlingen aan de GGD opdracht gegeven vervolgonderzoek te doen. Vooralsnog is niet bekend wat de bron van de dioxines is. Dat Harlingers ongerust zijn, lijkt ons evident. Dioxines zijn een zeer gevaarlijk, langdurig in het systeem van het lichaam achterblijvend gif.

Vragen:
1. Bent u het met ons eens dat alle mogelijke bronnen van dioxine moeten worden beperkt?
2. Kunt u met zekerheid op dit moment uitsluiten dat de REC een bron is die bijdraagt aan de verspreiding van dioxines?
3. Klopt het, dat er op dit moment twee keer per jaar een paar uren dioxine in de uitstoot van de REC wordt gemeten?
4. Bent u het met ons eens dat langdurigere metingen noodzakelijk zijn om te weten wat er daadwerkelijk uit de pijp van de REC komt?
5. Bent u bekend met het feit dat een continumeting van dioxines bij afvalverbranders in Vlaanderen en Duitsland verplicht is?
5. Kunt u uitleggen waarom dit hier in Nederland niet verplicht is?
6. Kunt u ons vertellen hoeveel een continumeting van dioxine kost?
7. Bent u bereid uit te zoeken wat u kunt doen om óf Omrin de verplichting van een continumeting op dioxine op te leggen óf dit op een andere wijze voor elkaar te krijgen? Zo niet, waarom niet?
En tenslotte: 8. Zijn er feiten en omstandigheden bij het college bekend die mogelijkerwijs in verband kunnen worden gebracht met de aangetroffen dioxine?

De gedeputeerde, Sietske Poepjes, gaf aan ook bezorgd te zijn over de dioxine in de eieren. Zij meldde de gemeente wel te willen ondersteunen, omdat de dioxine in de eieren onder volksgezondheid valt en daarmee in de bevoegdheid van de gemeente valt. Verder meldde ze schriftelijk terug te komen op de rest van de vragen, omdat de vragen wat laat waren ingediend. Dus de antwoorden komen nog.