Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân 92

Inhoud:

Bericht van het bestuur:
Provinciale Ledenvergadering
Zaterdag 11 januari 2014
14.00  -16.30 uur
Life & Nature Centrum de RietNymf
Griendweg 103
8485 JG Munnekeburen

Beste nieuwsbrieflezer,

We wensen u een prettige Kerst en een goed 2014!

In maart dit jaar worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, in mei de Europese parlementsverkiezingen én 2014 is de opmaat naar de Statenverkiezingen in 2015. We doen altijd al onze best natuurlijk J, maar nu zal het in de verkiezingen zichtbaar worden of die inzet ook gezien wordt door de kiezers..

U bent meer dan welkom om ons te voeden met opmerkingen en/of kritiek. Ook in uw gemeente kunt u bij onze GroenLinksers terecht. Daarnaast is er bestuurlijk ook altijd behoefte aan mensen die zich willen inzetten. Ook ons provinciale bestuur gaat een nieuwe periode tegemoet en zijn er nieuwe mensen nodig. Bent u nieuwsgierig wat het inhoudt? Bel of mail vooral!

De Griene Linkse, ons ledenblad, is afgelopen week ter voorbereiding van de ledenvergadering op 11 januari 2014 digitaal rondgestuurd. Voor degene die hem gemist heeft, hier is nog een keer de link: De Griene Linkse, December 2013.

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing, Joop van der Heide (statenleden), Johanna Welfing (commissielid) en Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

 GrienLinks vraagt naar continumeting dioxine uit de pijp van de REC

GrienLinks Statenlid Retze van der Honing stelde tijdens de PS van 18 december 2013 een aantal mondelinge vragen over de mogelijkheid om continu in de uitstoot van de REC op dioxine te meten. Hij deed dit naar aanleiding van de onrust die is ontstaan rond het onderzoek van Abel Arkenbout bij eieren van hobbykippenhouders rond Harlingen. Hij stelde een zeer hoog dioxinegehalte in sommige van de eieren vast. De gemeente Harlingen heeft de GGD opdracht gegeven onderzoek te doen naar de dioxine in de eieren.

Van der Honing: “Ik wil eigenlijk dat de provincie, vanuit haar rol als milieuvergunningverstrekker en – handhaver, voor elkaar krijgt dat er een continumeting plaatsvindt op dioxine bij de REC. Wij vinden het – gezien de situatie – absoluut noodzakelijk dat er duidelijkheid is over wat er nu precies uit de pijp komt.” 

Lees hier meer.

Debat over windenergie eventjes emotioneel: hoe ga je met inspraak om?

Op 18 december 2013 diende GrienLinks (samen met de ChristenUnie) een motie in over aanpak van de inspraak over windenergie in Fryslân.

Zoals eerder gemeld, krijgen de Friese Milieufederatie, stichting Platform Duurzaam Fryslân (PDF) en stichting Hou Friesland Mooi met z’n drieën de opdracht te zoeken naar draagvlak voor windenergie in de provincie. De GrienLinks-fractie juicht dit initiatief toe, maar vindt dat er wel duidelijke kaders gesteld moeten worden: waar kunnen nieuwe turbines in principe wel, waar beslist niet worden toegestaan? Dit zouden de Staten moeten aangeven vóórdat de drie organisaties op pad gestuurd worden. “As der partijen binne dy’t gjin wynerzjy op it lân wolle, dan moatst dat nó sizze. Doel is: helderheid ferskaffe”, legde Van der Honing uit.

Lees hier meer.

Sâltwinning ûnder it Waad: stipe fan Twadde Keamer foar GrienLinks

De Twadde Keamer hat lêstendeis mei in moasje fan de Keamerleden Vos en Jacobi (PvdA) der foar soarge dat it NIOZ-ûndersyk nei de risiko’s fan boaiemdaling yn it Waad better ûndersocht wurde. Minister Kamp fan EZ hat dêrom it ferlienen fan in fergunning foar sâltwinning ûnder it Waad útsteld. Dit beskôget GrienLinks as stipe foar it eigen stânpunt: sa lang ’t de risiko’s fan sâlt (en gas-)winnng ûnder de Waadsee net folslein dúdlik binne, dan dit foar Europa sa likernôch wichtichste natoergebiet net yn gefaar bringe. Hjir mear oer it stanpunt fan GrienLinks.

Der spilet net allinne de ûnfoarspelberens fan de boaiemdaling, sa as gauris ûnderstreke is troch âld-NAM-meiwurker ir. Adriaan Houtenbos. Ek is der de ûnwissichheid fan de stiging fan de seespegel.

De FNP-fraksje liet op 18 desimber 2013 nochris hearre dat de Waadsee net it wichtichste is foar dizze partij. Wurdfierder Jan Visser pleite der foar, dat it kolleezje fan Deputearre Steaten by it regear en it Parlemint yn de pleit giet foar in sa fluch mooglik ôfjaan fan de fergunning foar de sâltwinning ûnder it Waad.

Sâltwinning ûnder it Waad: stipe fan Twadde Keamer foar GrienLinks.

Ferwyldere katten: wat binne dat?

De GrienLinks-fraksje hat him 18 desimber 2013 fersetten tsjin in moasje ‘frjemd oan de oarder fan de dei’ fan CDA, FNP en VVD oer it deasjitten fan ferwyldere katten. De moasje wie in reaksje op it oannimmen fan in moasje yn de Twadde Keamer, yntsjinne troch de Partij voor de Dieren en stipe troch ûnder oare GroenLinks.

De Twadde Keamer stiet op it stânpunt dat it deasjitten fan ferwyldere katten ferbean wurde moat. Der moat neffens de Keamer wurke wurde oan alternativen, lykas in beltsje om ‘e nekke fan húskatten en it sterilisearjen en kastrearjen fan dizze katten, om te soargjen dat se gjin neiteam mear krije kinne. Yn de moasje fan CDA, FNP en VVD yn de Steaten waarden regear en Twadde Keamer oproppen it deasjitten fan ferwyldere katten nét te ferbieden.

De GrienLinks-steateleden Retze van der Honing en Joop van der Heide stipen dat stânpunt fan de Keamer en dus ek fan harren partijgenoaten yn De Haach. “It ferbieden fan it deasjitten fan ferwyldere katten stimulearret it sykjen en útfieren fan alternativen”, sei Retze van der Honing.

Lees hier meer.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.