GrienLinks pleit voor een gentechvrije provincie

dna De discussie rond het genetisch modificeren van gewassen (ggg) is zeer dynamisch, om niet te zeggen loeiend ingewikkeld. De voor- en tegenstanders van deze vorm van biotechnologie komen om en om met onderzoeken en statements hoe wel of niet schadelijk dan wel handig deze techniek is. Daarnaast is het al dan niet toelaten van gg-gewassen voor de teelt een voortdurende strijd tussen Europa en Amerika. Lees hier het laatste nieuws op gentechgebied.

Het voorstel dat op initiatief van GrienLinks op 22 januari 2014 in de Staten voorligt, gaat over het (niet) telen van ggg in Fryslân, zowel op proefvelden als in de commmerciële teelt. Eerst maar een definitie: een organisme dat genetisch gemodificeerd is, is: ‘een organisme, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is door voortplanting of natuurlijke recombinatie’. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012)
Lees HIER hoe dat modificeren precies in zijn werk gaat.
En lees HIER wat het verschil is tussen veredelen en modificeren.

GrienLinks vindt dat de techniek ongewenst is. De gevolgen van de methodiek zijn onvoorspelbaar.


Wetenschappers zeggen zelf dat er soms effecten optreden van het inplanten van een gen in een plant die totaal onverwachts zijn. Ook is het gebruik van soortvreemde ‘markers’ (om de celwand open te breken) een gevaar. Een voorbeeld is het gebruiken van een antibioticumresistentiemarker in de ‘Amflora’ aardappel. Het telen op proefvelden of commerciële teelt van dit soort gewassen vinden wij dan ook ongewenst. Verspreiding van deze planten kan voor onomkeerbare effecten op de natuur door middel van uitkruising en vermenging van planteigenschappen zorgen. Dit is een bedreiging van de biodiversiteit.

GrienLinks heeft daarom in het verleden (op 19 januari 2011) samen met de SP en de PvdA een amendement ingediend om als provincie hier een standpunt over in te gaan nemen aan de hand van een expermeeting en een notitie hierover.

Wanneer besluit?
In de Provinciale Staten van 22 januari 2014 gaat dat gebeuren. Dit is het uiteindelijke voorstel van Gedeputeerde Staten (GS): 4b-PS-stuk Koersbepaling genetisch gemodificeerde gewassen En dit is het onderliggende stuk dat GS heeft geschreven ter onderbouwing: 4c- koersnotitie gentech
Er zijn drie keuzes: 1. Fryslân gentechvrij verklaren 2. Gentechzones instellen (voor zowel gentechvrij als waar het wel mag) 3. Niks doen omdat het geen bevoegdheid is. GS stelt keuze 3 voor.

Op 8 januari 2014 werd er tijdens de voorbereidende commissievergadering door GL, SP, PvdA, FNP gekozen voor een gentechvrije provincie, keuze 1. De VVD en de PVV wilden geen uitspraak doen over het onderwerp omdat het geen bevoegdheid is van de provincie. Het CDA wil geen uitspraak doen over een gentechvrije provincie, maar wil wél graag dat Gedeputeerde Staten (GS) een vinger aan de pols houdt wat betreft gg-teelt in Fryslân en PS op de hoogte houdt. D66 vindt gg-teelt een bedreiging voor de biodiversiteit, maar wil de uitspraak graag doen in de vorm van een advies. De ChristenUnie wil een onderscheid maken tussen cisgenese (genetische modificatie binnen een soort) en transgenese (genetische modificatie tussen twee verschillende soorten).

GrienLinks schrijft op dit moment, samen met de andere partijen die voor zijn, aan een uitspraak van de Staten op 22 januari 2014 over het weren van gg-teelt in Fryslân.

Eén antwoord op “GrienLinks pleit voor een gentechvrije provincie”

 1. De ChristenUnie wil een onderscheid maken tussen cisgenese (genetische modificatie binnen een soort) en transgenese (genetische modificatie tussen twee verschillende soorten). schrijft u. Maar cisgenese is in wezen ook een gewone genetische manipulatietechniek.
  ‘Cisgenese is een onschuldige vorm van genetische manipulatie die ook in de
  biologische landbouw thuishoort.’
  In werkelijkheid is cisgenese, waarbij ook – maar vaak
  niet uitsluitend – van planteigen materiaal gebruik gemaakt wordt evenzeer een lokale
  ingreep in het genoom als transgenese, waarbij men de oneindig complex verweven
  samenhangen in het organisme negeert. Het is evenzeer een inherent schadelijke praktijk
  die in geen enkele vorm van landbouw thuishoort. Zie:
  http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/indemedia/veredeling%20in%20het%20belang%20van%20de%20gemeenschap01a.pdf

Reacties zijn gesloten.