Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân 93

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

In deze lange, zachte, grijze winter blijven we ons onverminderd enthousiast inzetten voor het Groene en Linkse in de wereld. Woensdag 22 januari 2014 resulteerde dat in een ‘gentechvrij Fryslân’. Daarmee zijn we de eerste gentechvrije provincie in Nederland! Lees hieronder meer daarover.
Over een week of vijf zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We wensen iedereen veel succes met de campagne. Als je nu denkt: misschien kan ik daarbij wel helpen, bel of mail gerust met de GroenLinks-afdeling in je gemeente of bel of mail met ons. Geloof ons: het is hartstikke inspirerend om samen te werken aan een groenere en linksere wereld!

Met vriendelijke groeten,
Retze van der Honing, Joop van der Heide (statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

Fryslân gentechvrij op initiatief van GrienLinks

Provinciale Staten van Fryslân hebben woensdag 22 januari 2014 Fryslân ‘gentechvrij’ verklaard, op initiatief van de fractie van GrienLinks. Na een jarenlange lobby van de fractie, is de fractie erg tevreden dat het nu gelukt is. De uitspraak heeft veel (nationale) aandacht gekregen. In de uitspraak van de Staten staat dat ‘de provincie zich uitspreekt tegen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op proefvelden en in commerciële teelt en zich in die zin dus uitspreekt voor een gentechvrij Fryslân’. Het voorstel kreeg een meerderheid van de stemmen achter zich van GrienLinks, SP, PvdA, FNP, D66 en ChristenUnie. De fracties van VVD, PVV en CDA stemden tegen.

Retze van der Honing, fractievoorzitter van GrienLinks: “Wij vinden het van belang dat, zeker in een landbouwprovincie als Fryslân, er geen genetisch gemodificeerde gewassen worden geteeld. Het is een duidelijk politiek signaal aan het Rijk en aan het Europese Parlement. Dit is een opstap naar een werkelijk groene, duurzame landbouwprovincie. De techniek van genetische modificatie is ongewenst.”
Lees hier verder.

GrienLinks kritisch over uitvoering natuurpact

De twaalf provincies en de rijksoverheid hebben een nieuwe overeenkomst gesloten over het natuurbeleid. Enkele belangrijke verschillen ten opzichte van de ‘overeenkomst’ (Fryslân stemde daar toen niet mee in) met staatssecretaris Henk Bleker (CDA) zijn: de provincies krijgen geen 17, maar vijftig miljoen euro (was voorheen zeventig miljoen!) en: natuurbeleid buiten de Ecologische Hoofdstructuur (etwerk van natuurgebieden) wordt óók de verantwoordelijkheid van de provincies; die moeten dus in feite Europees natuurbeleid uitvoeren, onder andere wat betreft biodiversiteit. Het gaat echter niet om een resultaatverplichting, maar om een inspanningsverplichting.

 GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing heeft er in de statencommissie Lân, Loft en Wetter over doorgevraagd. Gedeputeerde Johannes Kramer deed wat afhoudend, maar ambtenaar Menco Groeneweg was wat royaler met de beantwoording. Hij erkende dat de provincie eigen beleid dient te formuleren, wat betreft de instandhouding van soorten, in het kader van het agrarisch natuurbeheer.   

Lees hier meer.

Feiligens Fryske wegen wurdt mooglik minder

It ûnderhâld fan provinsjale wegen, farwegen, slûzen, brêgen en akwadukten wurdt de kommende jierren wierskynlik minder goed dien as de ôfrûne jierren. Dit ûndanks dat der mear jild by komt. Dit komt trochdat de ôfrûne jierren de ynflaasje net byhâlden is. Dêrom moast de provinsje de lêste jierren yn wêzen op it ûnderhâld besunigje. Omdat der no minder jild by komt as dat eins nedich is foar it op peil hâlden fan it ûnderhâld, kin dit wolris ten koste gean fan de feiligens.

Retze van der Honing: “As GrienLinks fine wy eins dat der minder wegen oanlein wurde moatte. Dat is fansels fuort ek de bêste manier om op ûnderhâld te besparjen. Mar de feiligens fan de ferkearsdielnimmers mei net yn gefaar komme”.

Lees hier meer.

GrienLinks achter Vitens en college over Israël en de Palestijnen

De statenfracties van ChristenUnie, VVD, CDA en PVV probeerden 22 januari 2014 met een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ de Friese Provinciale Staten een uitspraak te ontlokken over waterleidingbedrijf Vitens. Dat bedrijf (voor 13 procent eigendom van de provincie Fryslân) heeft zich teruggetrokken uit een ‘intentie tot samenwerking’ met het Israëlische waterleidingbedrijf Mekorot. Dit omdat dit bedrijf actief is in de bezette gebieden op de Westoever van de Jordaan.

In de motie werd het college van GS gevraagd, de Vitens-leiding over te halen het besluit terug te draaien. GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing vond het een onevenwichtig voorstel. “It feit dat Mekorot aktyf is yn de besette gebieten, wurdt yn de moasje fan de ChristenUnie net neamd.”

Lees hier meer.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.