‘Gastfrij Fryslân’, maar vrees voor verrommeling

gastfry Fryslân Het ‘verkopen’ van Fryslân als bijzonder ‘product’, vooral aan toeristen en recreanten, maar ook aan (nieuwe) bedrijven, zal in het vervolg als het ware gebeuren onder de hoede van een nieuwe organisatie voor regiomarketing. De provincie Fryslân steekt er miljoenen euro’s in en heeft er hoge verwachtingen van. GrienLinks-statenlid Joop van der Heide is sceptisch, maar heeft met zijn collega Retze van der Honing op 26 maart 2014 wel ingestemd met het uitvoeringsprogramma ‘Gastfrij Fryslân 2014-2017’, het uitvoeringsprogramma van de provincie. Want hoewel de omzet van toerisme en recreatie in Fryslân betrekkelijk laag is in vergelijking met het landelijk totaal (1 miljard versus 35 miljard euro), is de sector ‘recreatie en toerisme’ voor Fryslân toch van groot belang.


Daarom steunde GrienLinks een VVD-voorstel, alvast 530.000 euro (al vastgelegd in de begroting 2014 van de provincie voor dit doel) daadwerkelijk beschikbaar te stellen. Dit ondanks het feit, dat de ‘marketingvisie’ van de provincie nog niet klaar is.
Van der Heide had bezwaar tegen het plaatsen van extra verwijsborden langs provinciale en rijkswegen, waarop wordt verwezen naar toeristische trekpleisters. “Rijkswaterstaat heeft juist veel borden langs de snelwegen verwijderd, om de verrommeling te beperken. Dan moeten wij niet extra borden plaatsen”, vindt Van der Heide. Zijn pleidooi mocht niet baten, alleen de SP-fractie steunde GrienLinks hierin. De rest van de Staten stemde in met het betreffende voorstel van CDA, CU en Pieter Buisman (net uit de PVV gestapt).