Landschap op orde, de bijen komen terug

bloemenmeisjes‘Grutsk op ‘e romte’ heet de ‘structuurvisie’ van de provincie Fryslân, die Provinciale Staten 26 maart 2014 hebben aangenomen. Daarin staat beschreven wat de provincie waardevol vindt van het Friese landschap. Denk aan bijvoorbeeld oude polderdijkjes, oude riviertjes, dorpssilhouetten en terpen. De provincie verplicht zichzelf die waardevolle onderdelen in stand te houden. Gemeenten krijgen die verplichting niet opgelegd, maar ze krijgen wel een nadrukkelijk verzoek, rekening te houden met wat er in deze ‘structuurvisie’ staat. GrienLinks is – net als bijna alle Statenfracties – lovend over deze structuurvisie, maar zal wel kritisch kijken naar de uitvoering. En GrienLinks had graag gezien, dat we het landschap nóg mooier maken, door te stimuleren dat er bloemrijke weide- en akkerranden worden aangelegd, ten behoeve van de bijen.

“In tige sympatyk foarstel”, werd er een aantal keren gezegd door andere statenleden en door gedeputeerde Johannes Kramer. Als men dát over een voorstel zegt, dan moet je meestal oppassen. Indiener Retze van der Honing had dat door: It wurdt my krekt wat te faak sein, dat it in ‘tige sympatyk foarstel’ is”, was zijn reactie.
Het voorstel kreeg 26 maart 2014 merkbaar te weinig steun van de meeste andere fracties, daarom volgde Van der Honing het advies van gedeputeerde Kramer op, dit voorstel te bewaren voor de beleidsnotitie over het agrarisch natuurbeleid. Met andere woorden: de bijen komen terug, in politieke zin. Als ze dat nu ook maar in werkelijkheid doen!

Eén antwoord op “Landschap op orde, de bijen komen terug”

  1. ik soe graag wolle dat wy der oan mei diene,mei forkiezings,soen jimme ek wol blomke siid ùtdiel kinne,dan hawwe jo al in begjin,foldermateriaal is ek djoer,dus dan m ar blomkesiid,der kin ek wol in berjochtsje op skreun wurde.

Reacties zijn gesloten.