Standpunt over uitspraken Wilders

grondwet Iedereen heeft recht in deze samenleving op een gelijke behandeling, dat staat in artikel 1 van de Grondwet. Als iemand, of een groep, op grond van wat dan ook, wordt uitgesloten of gediscrimineerd, gaan wij daar voor staan, doen (in ieder geval) wij onze monden open. Femke Halsema zegt: “Ons land is van oudsher gebouwd op politieke, religieuze en culturele minderheden. U (tegen Geert Wilders) vertegenwoordigt geen meerderheid, ik doe dat ook niet. Een democratie van minderheden kan alleen bestaan als wij elkaar gelijkwaardig als individuen tegemoet treden en elkaar niet opsluiten in groepsidentiteiten.”

Ruzie, haat en uitsluiting zijn in het verleden al nooit de oplossing gebleken voor problemen in een samenleving. Beter, vinden wij, is het om niet het conflict te verscherpen dat er al ligt, maar ervoor te kiezen om een manier te vinden om er met elkaar uit te komen. We moeten ieder in onze eigen waarden kunnen blijven, en vooral in dialoog gaan met elkaar.

Dit wordt steeds belangrijker, omdat – volgens een rapport van de Europese Commissie Racisme en Integratie (ECRI) in oktober 2013 – er in Nederland erg veel schort aan het antidiscriminatiebeleid en ons gedrag naar minderheden. LINK naar artikel over dit rapport

De uitspraak van de heer Wilders: ‘wij willen (..) als het even kan minder Marokkanen’ tijdens een campagneactiviteit (12 maart) en het gebeuren op de verkiezingsavond (19 maart) met de vraag van de heer Wilders aan de zaal of ze ‘meer of minder Marokkanen in Den Haag en in Nederland’ wilden, keuren wij af.


Het enige dat de genoemde groep verbindt, is hun land van afkomst (en dat soms ook nog een of twee generaties terug). Wij leven in een democratische rechtstaat, dus daarom hebben beide GrienLinks Statenleden als persoon aangifte gedaan bij de politie over de uitspraken van Geert Wilders. Het is nu aan de rechter om te oordelen of zijn uitspraken strafbaar zijn.

In Fryslân hebben er in 2011 ruim 25.000 mensen op de PVV gestemd. Zodoende zijn er vier volksvertegenwoordigers voor de PVV in de Staten terechtgekomen. Drie hebben zich inmiddels gedistantieerd van de PVV, één blijft de PVV vertegenwoordigen. Wij zullen in het politieke debat, zoals altijd, debatteren met respect en op inhoud. We hopen de kiezers ervan te overtuigen dat er oplossingen zijn voor de problemen in de samenleving die voor iedereen positief uit kunnen pakken.

Eén antwoord op “Standpunt over uitspraken Wilders”

  1. Hele mooie tekst waar ik het volkomen mee eens ben, ook uw tekst in de LC bij de aangifte tegen Wilders – “Als iemand, of een groep, op grond van wat dan ook, wordt uitgesloten of gediscrimineerd, gaat GrienLinks daar voor staan, doen (in ieder geval) we onze mond open”. – laat niets te wensen over.
    Juist daarom is het onbegrijpelijk dat u ‘uw mond niet heeft opengemaakt’ tegen dhr Bosman en de VVD over het discriminerende en stigmatiserende wetsvoorstel van dhr. Bosman noch aangifte tegen hem hebt gedaan, maar wel tegen dhr. Wilders voor precies dezelfde feiten, nee erger, dhr.Bosman wil een specifieke groep Nederlanders ook nog eens een soort Jodenster opplakken met een anders gekleurd paspoort!
    Deze Nederlanders zijn ook Europeanen, doen mee aan de EU verkiezingen, vaardigen EU parlementariers af en die laat u zonder uw mond open te doen discrimineren en stigmatiseren?
    Zou u ook stil blijven als deze wet gericht zou zijn tegen welk willekeurig EU land dan ook? Ik weet wel zeker dat dan binnen de kortste keren de hel zou losbreken en dhr. Bosman, de VVD en heel Nederland als racistich zou worden bestempeld!
    Zo, wat gaat u doen, uw eigen woorden loochenen en stilblijven, of uw mooie woorden gestand doen deze schande van de daken schreeuwen of nog beter, aangifte doen tegen dhr. Bosman.

Reacties zijn gesloten.