Schriftelijke vragen over veiligheid op de N919 in Oosterwolde

Statenfractie GrienLinks op bezoek in Oosterwolde ivm N919 (klein)

Statenfractie GrienLinks samen met GroenLinks fractie in Oosterwolde in actie voor veilige N919.(klein)

De rondweg N919 bij Oosterwolde wordt veiliger gemaakt. Dat belooft het college van Gedeputeerde Staten (GS). Maar de weg wordt niet zó veilig als de statenfractie van GrienLinks en de raadsfractie van GroenLinks in Ooststellingwerf graag zouden zien. Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten hierover: antwoordbrief aan GL over de N919pdf

Samen met de GroenLinks-afdeling in Ooststellingwerf heeft de GrienLinks-statenfractie vlak voor de raadsverkiezingen in maart actie gevoerd voor een veiliger rondweg N919 in Oosterwolde (ter plaatse de Schuttelenburgweg genoemd). Met name voor overstekend verkeer (fietsers, voetgangers, maar ook automobilisten) is dit een gevaarlijke weg. Nog dezelfde week kwam het college van Gedeputeerde Staten met het bericht, dat drie kruisingen worden aangepakt: met rotondes of middenbermen wordt het oversteken veiliger gemaakt.

Maar GrienLinks en GroenLinks Ooststellingwerf zouden ook de maximum snelheid verlaagd willen hebben, van 80 naar 60 kilometer per uur.


Dat is niet nodig, vindt het college. Sterker nog, de N919 wordt beschouwd als een ‘gebiedsontsluitingsweg’ en die moet – vindt het college – een maximum snelheid hebben en houden van 80 km. per uur. Alleen ‘erftoegangswegen’ krijgen de maximum snelheid van 60 per uur, antwoordt het college van GS.

De beide GL-fracties vroegen ook om een fietspad naast de Schuttelenburgweg (N919) en om een fietsbrug over de Opsterlandse Compagnonsvaart, om zo bedrijventerrein Venekoten beter bereikbaar te maken voor fietsers. Die mogen nu namelijk niet over de N919 ten noorden van de Opsterlandse Compagnonsvaart fietsen, maar moeten omfietsen door Oosterwolde.
Gedeputeerde Staten willen hier echter niet aan meewerken. Ze vinden een fietsbrug – ook als die aan de bestaande brug wordt gehangen – te duur en niet nodig. “Objectief gezien is hier geen sprake van een verkeersonveilige situatie”, vinden GS.

Daar staat tegenover dat de Venekoterweg (ook onderdeel van de N919, maar dan ten zuiden van de Opsterlandse Compagnonsvaart) wel veiliger wordt. De kruisingen Houtwal en Ploeggang zullen worden verbeterd, belooft het college van GS.