Schriftelijke vragen openbaarheid meetgegevens REC aangepast

GrienLinks wil openbaarheid meetgegevens REC

omrin.jpg Retze van der Honing stelde tijdens het mondelinge vragenuurtje op 23 april 2014 vragen aan gedeputeerde Poepjes over het openbaar maken van de oorspronkelijke (zg. T3000) meetgegevens van de uitstoot van de REC, de verbrandingstemperatuur en over het handhaven van de situatie rond het opslaan van afval. Over dat laatste onderwerp vroeg ook het CDA naar de handhaving. Poepjes zegde toe dat er wat betreft het opslaan van afval gehandhaafd zou worden. Inmiddels is in de pers naar buiten gekomen dat Omrin een dwangsom opgelegd zal krijgen voor het langer laten liggen van het afval dan vier dagen.

Over het openbaar maken van de gegevens zei Poepjes:

“Dat kunnen we juridisch gezien niet opleggen aan Omrin. Wel kunnen we in het meetkastje dat in de pijp zit kijken op elk moment dat we dat willen. Op basis daarvan kunnen we zeggen dat we ‘in control’ zijn. Maar een uitdraai van die gegevens kunnen we dus niet verstrekken.”

Ook het luchtkwaliteitsonderzoek door het RIVM en de GGD in Harlingen kwam aan de orde. Hierover zei Poepjes: “Wij denken dat de RIVM wel te vertrouwen is. Hangt ook af van de begeleidingscommissie die ingesteld gaat worden. Criticasters kunnen een heel goede plek hebben in de begeleidingscommissie. Als die absoluut geen vertrouwen hebben in de opzet van het onderzoek van de RIVM, dan moeten we het er nog een keer over hebben in de PS hoe zo’n onderzoek dan moet plaatsvinden. Zo’n onderzoek moet gedragen worden, zodat er rechtgedaan wordt aan het probleem.”

Retze van der Honing heeft aanvullend nog Schriftelijke vragen GrienLinks -herzien- openbaarheid informatie REC – 25 april 2014 (2) gesteld naar aanleiding van deze discussie in de Staten. De bijlage hierbij is de ‘circulaire_vertrouwelijke_behandeling van het ministerie van VROM.

2 antwoorden op “Schriftelijke vragen openbaarheid meetgegevens REC aangepast”

 1. “Wel kunnen we in het meetkastje dat in de pijp zit kijken op elk moment dat we dat willen. Op basis daarvan kunnen we zeggen dat we ‘in control’ zijn. Maar een uitdraai van die gegevens kunnen we dus niet verstrekken.”

  Dat betekent dat de gegevens slechts steekproefsgewijs voor een bepaald moment beschikbaar zouden zijn.
  In het belang van de volksgezondheid lijkt het niet alleen onwaarschijnlijk maar beslist ook onwenselijk dat deze gegevens niet worden opgeslagen.

  Het vergt een marginale investering om meetgegevens in de loop van de tijd met behulp van een datalogger op te slaan om de resultaten op een later moment uit te kunnen lezen. Bij afvalverwerking is het verzamelen van data over langere termijn onontbeerlijk, al was het maar om achteraf te kunnen beoordelen of beveiligingssystemen naar behoren werken.

 2. MENSEN,
  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er nog steeds een ” matglas” situatie is.
  Heel vervelend als je politiek geïnteresseerd bent.
  Ik weet niet meer hoe je Omrin aan afspraken kunt houden: virtuele pijp, aanvoer over water, aanleg kade, stringsuren, opslag van afval tot maximaal 4 dagen, geen buitenlands afval en misschien nog wel meer.
  Het stapelt op en alles gaat gewoon door.

Reacties zijn gesloten.