Joop van der Heide op werkbezoek in… Kornwerderzand

Joop van der Heide ging een kijkje nemen op 24 mei 2014 bij de Vismigratiedag. Op Kornwerderzand werd het thema vismigratie met tentoonstellingen, informatiestands, kinderspelen en boottochten onder de aandacht van de mensen gebracht. Het motto van de dag was ‘De Afsluitdijk gaat open voor vis’.
vismigratie-dag Dammen en dijken maken het voor trekvissen zoals zalm en paling moeilijk tot onmogelijk om paai- en opgroeigebieden te bereiken. Het gevolg daarvan zijn teruglopende visstanden of zelfs de dreiging van uitsterven van bepaalde soorten. De Vismigratierivier moet de ecologische verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee weer herstellen. De Waddenvereniging is een van de initiatiefnemers van dit project. Lees hier meer over het project. Ook de provincie is betrokken bij het project.

De provincie Fryslân heeft namens het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk een subsidieaanvraag in het kader van het REP ingediend voor het project ‘Planuitwerking Vismigratierivier’. Het betreft hier de voorbereidingswerkzaamheden voor het zeer omvangrijke en innovatieve project ‘Vismigratierivier’: een 6 km lange rivier voor trekvissen in de Waddenzee en het IJsselmeer met een doorgang in de Afsluitdijk. Deze ‘rivier’ komt ten westen van Kornwerderzand te liggen. De totale kosten van de planuitwerking bedragen € 1,5 mln. en er wordt een REP-bijdrage van € 3 ton gevraagd.
In de begroting 2013 is een voorwaardelijke REP-bijdrage van € 300.000 voor 2014 meegenomen voor toekomst Afsluitdijk. Voorstel is om dit voorwaardelijk budget vrij te geven en in te zetten voor het project Toekomst Afsluitdijk Planuitwerking Vismigratierivier.