Motie OV-chiptaxi aangenomen

SONY DSC Bij het agendapunt ‘Openbaar vervoer in het landelijk gebied’van de PS op 18 juni 2014 werd de motie voor onderzoek naar het invoeren van een OV-chiptaxi unaniem aangenomen. De motie was een initiatief van Johanna Welfing, het commissielid van GrienLinks. Joop van der Heide verdedigde hem als Statenlid. Een OV-chiptaxi is bedoeld als aanvulling op het openbaar vervoer. Het idee is dat mensen, die te ver van een bushalte afwonen, een beroep kunnen doen op de OV-chiptaxi. Gedeputeerde Johannes Kramer sprak van een “sympatike moasje, yn de positive sin”.

Door de OV-chiptaxi zal de scheidslijn tussen WMO-vervoer en o.a. forensenvervoer vervagen. Er zal intensiever worden samengewerkt tussen de provincie Fryslân en de Friese gemeenten op dit terrein. Wellicht is het ook kosteneffectief.
Maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het reguliere openbaar vervoer voor forenzen in het landelijk gebied. Vandaar dat GrienLinks tegen het bedrag van 85.000 euro stemde dat het college denkt nodig te hebben voor het financieren van “het onderzoek van het draagvlak om gemeenten te ondersteunen bij het tot stand komen van vervoersvisies op het gemeentelijk vervoer.”. Het GrienLinks-voorstel om dat bedrag te behouden voor het reguliere openbaar vervoer, haalde het niet (zeven voor, 34 tegen).