GrienLinks deelt zorgen over FUMO

fumo De Statenfractie van GrienLinks is bezorgd over de financiële toekomst van de FUMO: de ‘Fryske Utfieringsorganisaasje Miljeu en Omjouwing’. Die bezorgdheid leeft bij meer fracties, bleek woensdag 25 juni 2014. Een aanvullend bedrag van ruim een half miljoen euro provinciaal geld voor 2014 lijkt nog te weinig om de FUMO-begroting van 2014 rond te krijgen.

Vooropgesteld: de FUMO heeft weliswaar een Friese naam, is gevestigd in het hart van Fryslân (Grou) en wordt ‘bemensd’ door Friezen, maar het is een ‘Haagse’ uitvinding. Naar aanleiding van enkele grote ‘milieurampen’ (de vuurwerkramp in Enschedé in 2003, de grote oud- en nieuwbrand in Volendam in café De Hemel op 1 januari 2001) bedacht ‘Den Haag’ dat er een tijdelijke commissie moest komen om te adviseren over het beter voorkómen van grote milieurampen enerzijds en het bestrijden ervan anderzijds.

Onder voorzitterschap van oud-burgemeester Jan Mans van Enschede adviseerde die commissie in juli 2008 dat de milieu-ambtenaren van gemeenten en provincies hun kennis en werkzaamheden beter kunnen bundelen in regionale milieu- en omgevingsdiensten. De FUMO is daar het Friese resultaat van.
Friese gemeenten die hadden gehoopt dat door die bundeling het controleren en voorkómen van milieu-overtredingen en milieurampen in Fryslân goedkoper zou worden, ko-men bedrogen uit. Althans, in de aanloopfase blijken de kosten fors hoger dan aanvankelijk was ingeschat. Dat komt overigens ook doordat de economische crisis er ‘doorheen fietst’: het aantal bedrijven dat een milieuvergunning aanvraagt is de laatste jaren veel lager dan voor het begin van de crisis.
Hoe dan ook: Provinciale Staten gingen 25 juni 2014 niet 1-2-3 akkoord met weer een verhoging van het provinciale deel van de financiering van de FUMO. Gedeputeerde Staten komen er na de zomervakantie op terug, in de hoop dat ze dan ook een beter beeld heb-ben van de kosten en opbrengsten van de FUMO dit jaar.