Wurkje foar Fryslân: de investering van 300 miljoen euro

wurkje ff Ook op de PS van 25 juni 2014 lag het zogenaamde ‘Uitvoeringsprogramma’ van Wurkje foar Fryslân ter beoordeling voor aan de Statenleden. Hierin staan de plannen om de 300 miljoen euro uit de pot met geld uit de verkoop van de NUONaandelen uit te geven. De bedoeling is dat er werk gecreëerd wordt, of, zoals het in ‘Wurkje foar Fryslân’ staat: ‘het versterken van de economische infrastructuur’. GrienLinks heeft in het traject tot nu toe heftig gepleit voor het investeren in een duurzame = groene economie. Het criterium ‘duurzaam’ als leidraad nemen voor alle plannen werd echter door de meerderheid in de Staten te lastig gevonden. Dat vonden wij nou een ‘gemiste kans’.

Retze van der Honing: “Dizze nota is wol wat better útwurke as de foarige. Ek sitte der wat mear duorsume plannen yn. Hoewol dat noch nèt itselde is as it wurkjen oan in griene ekonomy, stimme wy dochs mar foar.”