GrienLinks vraagt gedeputeerde, aandeelhouders én Omrin zelf om openheid

omrin.jpgBrief aan directie Omrin over meetgegevens REC – augustus 2014

Brief aan aandeelhouders Afvalsturing Friesland – 29 augustus 2014 (2)

antwoordbrief aan GrienLinks over openbaarheid gegevens van de REC Harlingen 20140520

De GrienLinks-Statenfractie wil dat er duidelijkheid komt over de meetgegevens van de Reststoffen Energie Centrale (REC). In brieven aan de gedeputeerde Sietske Poepjes, aan de gemeenten die aandeelhouder zijn en aan Omrin zelf, vraagt GrienLinks om directe openbaarmaking van de ruwe meetgegevens (de zg. T-3000 gegevens) en de hoogte van de verbrandingstemperatuur sinds de oven in gebruik is genomen. De fractie wil openbaarmaking van de informatie omdat eerder gepresenteerde gegevens onbetrouwbaar zijn.

Retze van der Honing: “ Tijdens het debat over het snoeiharde rapport van de Noordelijke rekenkamer over de vergunningverlening voor de REC in februari beloofde de gedeputeerde nog dat transparantie zou zijn over de informatie rond de REC. Er wordt echter op onze schriftelijke vragen van april 2014 over de meetgegevens mistig geantwoord.

Burgers krijgen nog steeds nul op het rekest op hun verzoeken om openheid. De FUMO (de organisatie die de milieuvergunningen controleert en handhaaft) verstrekte afgelopen zomer tegenstrijdige berichten over de plek van de meetkastjes in de REC. De ruwe meetgegevens (die omgerekend worden naar de uitstootwaarden zoals ze op de site van Omrin vermeld worden) zijn niet openbaar. Gedeputeerde Staten melden dat ze deze ruwe meetgegevens kunnen bekijken als ze bij de REC op bezoek gaan. En dat dat voldoende is voor hun toezichthoudende taak.

Provinciale Staten hebben echter ook een controlerende taak, vindt de fractie.” Die kunnen we alleen goed uitvoeren als volledige inzage in de meetgegevens niet langer is uitgesloten”.
De fractie vindt dat de gemeenten, de publieke aandeelhouders van Omrin, een verantwoordelijkheid hebben naar de burgers. De fractie stuurde daarom vrijdag alle gemeenten een brief met daarin het verzoek om op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering het besluit te nemen de ruwe meetgegevens én de hoogtes van de verbrandingstemperatuur openbaar te maken. Er is onrust over de uitstoot van de REC omdat, als de temperatuur onder de 850 graden C zakt, er dioxine vrij kan komen door onvolledige verbranding. Retze van der Honing: “Wij willen gewoon met eigen ogen kunnen zien, net als veel burgers, dat het goed zit met die uitstoot. Er is nu teveel onduidelijkheid, teveel ontbrekende of verwarrende informatie over wat er uit die pijp komt én hoe dat gecontroleerd wordt. Met behulp van openbaarheid van de gegevens kan aan onrust een einde komen. ”
Ook stuurde de fractie datzelfde verzoek aan de directie van Omrin zelf. Gedeputeerde Staten melden in hun antwoord op schriftelijke vragen van 29 april 2014 van de GrienLinks-fractie over de openbaarheid van meetgegevens, dat de provincie de meetgegevens en de verbrandingstemperatuur niet kan opvragen bij Omrin, maar burgers zelf wel.

Tenslotte stuurt Retze van der Honing volgende week een uitnodiging aan gedeputeerde Sietske Poepjes voor een gesprek. Van der Honing wil in bijzijn van deskundige en pers rechtstreeks met de gedeputeerde van gedachten wisselen over de REC.
“Het heeft eerst geen zin meer om nóg eens een keer schriftelijke vragen te stellen of een interpellatie te houden. Dat schiet niet echt op. Het is mijn bedoeling om de conclusies en aanbevelingen ban het rapport van de Noordelijke Rekenkamer, die ook door de gedeputeerde worden onderschreven, volledig worden uitgevoerd.