Politiek neemt onverantwoorde risico’s met winnen zout onder Wad

wadden Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft dinsdag 2 september 2014 de Natuurbeschermingswetvergunning uiteindelijk verleend aan Frisia Zout BV om zout te winnen onder het Wad. kamerbrief-over-natuurbeschermingswetvergunning-voor-zoutwinning-onder-de-waddenzee (1)
Natuurorganisaties hebben vorig jaar bezwaar aangetekend en in de Tweede Kamer is een motie aangenomen van de PvdA-leden Vos/Jacobi dat er bij de geringste twijfel geen vergunning verleend zou moeten worden.

Retze van der Honing, fractievoorzitter GrienLinks:”Het is opmerkelijk dat uitgerekend een staatssecretaris van dezelfde partij de vergunning verleent. Wij nemen het de staatssecretaris erg kwalijk. Ook de Statenfracties in Fryslan (allemaal voor het winnen van zout onder het Wad, behalve GrienLinks en de SP) en Gedeputeerde Staten nemen onverantwoorde risico’s met het belangrijkste natuurgebied van Nederland voor het economische belang van de zoutfabriek. Er is genoeg twijfel om wél de vergunning te weigeren

Dijksma stelt in de Kamerbrief over de vergunning aan Frisia dat er géén effecten optreden door de zoutwinning onder de zandplaten van het Wad. Diverse wetenschappers melden echter bij onderzoeken over het Wad regelmatig dat het een dynamisch systeem is, waar effecten eigenlijk niet goed te voorspellen zijn. Ook zijn effecten van het winnen van zout en gas in de bodem moeilijk te voorspellen. De gevolgen van de gaswinning in de Waddenzee, in Groningen én van de zoutwinning in Noordwest Friesland laten zien, dat in al deze gevallen de voorspellingen niet klopten. Hoezo zou je dat risico willens en wetens dan nemen met het Wad? En dan ook nog vlakbij de zeedijk om Harlingen? Daarnaast waarschuwen natuurorganisaties voor een stapeling van effecten van activiteiten in de Waddenzee. Wij vinden het onverantwoord vanuit het voorzorgsprincipe dat de staatssecretaris een vergunning heeft gegeven voor het winnen van zout onder het Wad. Er zijn alternatieven voor het winnen van zout. Me dunkt, dat uit al deze constateringen ‘enige twijfel’ over de effecten van de gevolgen van de zoutwinning af te leiden is! Dit alles had uit het voorzorgsprincipe voldoende reden moeten zijn voor een ‘nee’.”

De fractie heeft al enige tijd het meldpunt bodemdaling ingesteld. Hier kunt u terecht voor informatie over bodemdaling door het winnen van gas en zout. Ook kunt u een melding doen van bodemdaling en de gevolgen daarvan (zoals scheuren in uw huis en dergelijke). http://www.meldpuntfriesebodemdaling.nl/