100% duurzaam actie

Op zaterdagmiddag 20 september precies om 12.00 uur werd aan de Harlinger wethouder Harry Boon (CDA) voor het Harlinger Stadhuis een petitie met meer dan 1,5 miljoen handtekeningen aangeboden voor de Aktie 100% duurzaam. De organisatie van deze actie was in handen van Avaaz.org de actievoerende beweging die de stem van gewone mensen laat doorklinken in wereldwijde besluitvorming. Tekst in een flyer: ‘Bent u ontevreden of kritisch over zoutwinning onder het Wad, de bodemdaling, de verzilting, de afvalverbrander, de gaswinning, vervuiling van bodem, lucht en water en hoe de gemeente, provincie, de regering, Europa en de VN omgaat met klimaat verandering, kom dan in actie!’. Onder de groep actievoerders was ook GrienLinks Statenlid Joop van der Heide, GroenLinks raadslid Wim Kroon, Henk Prins en andere klimaatmedestanders. Omrop Fryslan filmde en ondervroeg een van de leidende actievoerders en Harry Boon. De groepsfoto (komt nog) op het bordes van het Harlinger Stadhuis is van Ubbo Postuma

De Waddenvereniging is een actie begonnen tegen de zoutwinning: www.foutzout.nl