Een spoortunnel in Hurdegaryp

hurdegarypHurdegaryp krijgt een auto- en een fietstunnel onder het spoor door, voor de verbinding van het dorp naar de nieuwe (nog aan te leggen) rondweg. Provinciale Staten hebben hier 24 september 2014 unaniem mee ingestemd. Dus ook GrienLinks, ook al is deze fractie meestal nogal sceptisch over nieuwe infrastructuur voor auto’s. Daarom hieronder even wat uitleg.

Als het aan de Friese en Groningse Staten ligt, en ook aan ProRail, dan komt er over een paar jaar elk uur (overdag) een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden (ESGL). Daartoe zullen diverse aanpassingen aan het spoor en aan overwegen nodig zijn, om te zorgen dat ondanks de extra trein per uur (straks dus twee stoptreinen en twee sneltreinen) de overwegveiligheid op dat traject niet verslechtert. Het project wordt ook afgestemd op een ander, veel ingrijpender project: De Centrale As tussen Dokkum en Nijega bij Drachten en de ‘rondweg’ van Hurdegaryp. (GrienLinks heeft zich altijd verzet tegen de Centrale As, en had ook moeite met de rondweg van Hurdegaryp, maar nu de besluiten er eenmaal liggen, kan zo’n karwei het beste maar zo goed mogelijk worden uitgevoerd, is de redenatie van GL-statenlid Joop van der Heide).
Voor verbetering van de overwegveiligheid is een landelijk ‘potje’ beschikbaar. De provincie Fryslân verwacht daarvoor in aanmerking te komen, om een auto- én een fietstunnel aan te kunnen leggen onder het spoor door ten westen van het treinstation Hurdegaryp. De gemeente Leeuwarden deed aanvankelijk een beroep op datzelfde ‘potje’ voor een fietstunnel onder het spoor door in het centrum van Leeuwarden. De raad van Leeuwarden heeft dat plan op 8 september 2014 echter opzij gezet, zodat nu dit geld wellicht beschikbaar komt voor de betere overwegveiligheid bij Hurdegaryp (gemeente Tytsjerksteradiel). Plannen hiervoor moeten, om geen vertraging op te lopen, voor 1 oktober ingediend zijn bij het Rijk.
Dorpsbelang Hurdegaryp greep de kans waar en pleitte al een tijdje terug voor een tunnel onder het spoor door én een tunnel onder de nieuwe rondweg door, die moet komen ten noorden van het spoor. Dit zou voor inwoners van Hurdegaryp en omgeving de optimale verkeersveiligheid én doorstroming betekenen. Ambtenaren van de provincie Fryslân lieten het eigen plan (alleen een tunnel onder het spoor), dat van Dorpsbelang Hurdegaryp (onder het spoor én onder de rondweg) en het plan van Ryptsjerk (combinatie van oplossing bij Ryptsjerk) zien op een ‘inloopbijeenkomst’ in Hurdegaryp. De aanwezigen gaven ruim de voorkeur aan het plan van Dorpsbelang Hurdegaryp. De betrokken ambtenaren hadden uitgerekend dat het collegevoorstel ongeveer 15 mljoen euro moet kosten. Ze schatten de kosten van het ‘dorpsplan’ op ongeveer anderhalf maar zo duur: 23 miljoen euro.
Maar kort voor de statenvergadering kwam er een nieuwe berekening, dat het plan met de extra tunnel veel duurder zou uitpakken: wel dertig miljoen euro! Dat werd GrienLinks-statenlid Joop van der Heide te gortig. Omdat bovendien sprake was van verkeerslichten in de nieuwe rondweg, bij de nieuwe afslag Hurdegaryp, was GrienLinks én niet erg enthousiast over het collegevoorstel én ook niet meer voor het plan van Hurdegaryp.
Een paar dagen voor de statenvergadering kwam het college van GS met een aangepast voorstel: de verkeerslichten zouden worden vervangen door een ‘turborotonde’ en een nieuwe fietstunnel komt ter hoogte van de Reidlânsfeart. Al met al een oplossing die én zorgt voor een goede doorstroming op de rondweg, én voor veiliger fietsverkeer. Vandaar dat GrienLinks met het collegevoorstel heeft ingestemd. Als het aan GrienLinks ligt, komt er ook nog een fietstunnel in Leeuwarden in de buurt van het treinstation onder het spoor door. Maar dan zal de gemeenteraad van Leeuwarden daar ook moeten instemmen. Die doet dit vooralsnog echter niet, helaas. Bovendien moet er nog geld voor dat project worden gevonden.

Eén antwoord op “Een spoortunnel in Hurdegaryp”

 1. De provincie heeft besloten om 15,5 miljoen te investeren in een fiets-en autotunnel onder het spoor in Hurdegaryp. Daar komt straks dagelijks alleen nog lokaal verkeer (geschat op 1000 fietsers en 3000 auto’s) doorheen. Dit onder het mom van spoorverkeersveiligheid. Prorail zelf echter vindt de traverse oplossing van 2,7 miljoen voldoende voor haar hoge verkeersveiligheidseisen.

  Het verkeersveiligheidsprobleem op spoorwegovergangen is aanwezig, maar valt in risico weg tegen de verkeersonveiligheid op gelijkvloerse kruisingen met 50 en 80 km wegen. Jaarlijks zijn er landelijk gemiddeld 18
  verkeersdoden (automobilisten, brommers, fietsers(1,7) en voetgangers) te betreuren op spoorovergangen tegen ruim 650 in totaal. Het zou mooi zijn wanneer wegbeheerders de verkeersveiligheidsnorm net zo hoog zouden leggen als prorail.

  ProRail heeft 12 miljoen beschikbaar gesteld om het verkeersveiligheidsprobleem in de buurt van Leeuwarden op te lossen mbt spoorwegovergangen. Het zou naar onze mening zonde zijn om heel veel geld te investeren in een relatief klein verkeersveiligheidsprobleem. Dit terwijl het beschikbare geld heel goed gebruikt zou kunnen worden om de fietsverbindingen in en om het stationsgebied
  van Leeuwarden (elke dag gaan er 17.000 fietsers en 10.000 auto over de Schrans spoorovergang) of de verkeersveiligheid op het traject Hurdegaryp – Leeuwarden te verbeteren.

  Ook het argument doorstroming is niet steekhoudend. Elk stoplicht tussen Hurdegaryp en Leeuwarden levert veel meer wachttijd op dan de straks 12 minuten per uur bij deze spoorwegovergang. Of zoals mijn zoon Jim het zei, die tegenwoordig op school gaat in H’garyp op de fiets vanuit Leeuwarden: “vette onzin. ik hoef nooit te wachten voor de trein”.

  Steek het verkeersveiligheidsgeld in echte oplossingen zoals o.a. aangedragen door dorpsvereniging Ryptsjerk en Tytserk:

  Fietsverkeerstunnel Swartewesein – Westerdyk
  Snelheidsremmende maatregel kruising Westerdyk – Ypijesingel (2 fietsdoden laatste 10 jaar)

  of in een

  Fietstunnel oversteek Groninger Straatweg bij de Anne Vondelingweg (2 jaar geleden eerste fietsdode).

  En met de voorgestelde financiering (12 (uit de ESGL pot) – 3,7 (traverse + tunnel Ryptsjerksterfeart) + 6 miljoen LVO subsidie) had ook het veel grotere spoorwegovergang probleem in Leeuwarden opgelost kunnen worden. Met een auto-/fietsspoortunnel in Hurdegaryp redden we geen levens.

Reacties zijn gesloten.