Ganzen verdelen coalitie

ganzen
Op het moment dat de Friese statenfracties van PvdA en CDA het niet met elkaar eens worden, wordt het spannend in Provinciale Staten van Fryslân. Dan is van tevoren niet meteen te zeggen welk standpunt eventueel een meerderheid haalt. Dan kan een tweemansfractie als die van GrienLinks mede de doorslag geven. Dat was woensdag 24 september zo bij de kwestie van de ‘guozzenoanpak’, het provinciale ganzenbeleid.
GrienLinks-statenlid Joop van der Heide neigde vóór de statenvergadering naar een standpunt dat verder ging in de richting van bescherming van de trekganzen in de winter: ‘vier maanden winterrust voor de ganzen, de komende winter meteen ingaand.’ (Winterrust betekent: de ganzen niet verjagen of bejagen). Het collegevoorstel ging uit van eerst twee winters twee maanden winterrust en daarna vier maanden. Maar toen bleek dat zonder steun van GrienLinks en andere kleine fracties misschien geen enkel voorstel het zou halen, besloot Van der Heide met het collegevoorstel in te stemmen.

Uiteindelijk deed, tijdens de vergadering, de SP-fractie dit ook. Zodoende haalde het collegevoorstel het: 27 stemmen voor, 16 tegen.
Even het geheugen opfrissen: er lag in 2013 een landelijk ontwerp-akkoord van de betrokken partijen, met onder andere LTO, natuurbeschermers en jagers plus de betrokken overheden (de twaalf colleges van Gedeputeerde Staten). Maar onder druk van vooral Friese boeren sprong dat akkoord eind 2013 op enkele onderdelen. Het belangrijkste daarvan was de zogeheten ‘winterrust’ voor de trekganzen, gedurende de vier maanden november tot en met februari. Dat vonden de Friese boeren te lang. Want de trekganzen zitten voor een belangrijk deel in de Friese weilanden (het gaat om enkele honderdduizenden), waar ze zich tegoed doen aan het Engels raaigras. Bovendien poepen ze natuurlijk op diezelfde weilanden.
Daar hebben de boeren schade van. De rijksoverheid betaalt die schade via de provinciale overheid, in Friesland een bedrag van 12,1 miljoen euro. Maar omdat het bedrag inmiddels gemaximeerd is en het aantal ganzen nog toeneemt, krijgen veel boeren niet meer alle schade vergoed. Die klagen daar over. Er wordt zelfs gezegd dat sommige boeren al failliet gingen door deze schade.
Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) kwam de boeren een beetje tegemoet: de eerstvolgende twee winters een rustperiode van twee maanden (januari en februari) en daarna een periode van vier maanden: dan mogen ze niet verjaagd of bejaagd worden. De natuurbeschermers stellen namelijk dat als je de ganzen te veel opjaagt, ze extra energie verliezen en nóg meer gras gaan eten. De fracties die vinden dat niet alleen de boeren, maar ook de trekganzen enige bescherming verdienen – op grond van Europese afspraken – leken aanvankelijk verdeeld. Met name de SP vond dat het collegevoorstel te veel richting de boeren opschoof. Toen bleek dat dan misschien geen enkel voorstel het zou halen, ging de SP alsnog met PvdA, GrienLinks en anderen mee.
Dit leidde tot de volgende uitslagen: 20 voor het CDA-voorstel, 23 tegen, met als gevolg dat het ‘finale besluit’ (het collegevoorstel) het ruim haalde met 27 stemmen voor en 16 tegen.