GrienLinks wil openbaarheid gegevens en continumeting dioxines REC

omrin.jpg
In april van dit jaar vroegen we als GrienLinks fractie al om de openbaarheid van de ruwe meetgegevens van de REC en de verbrandingstemperatuur. Gedeputeerde Staten zeggen dat niet te mogen omdat ze dat juridisch niet kunnen verplichten aan Omrin. Gedeputeerde Staten mogen die gegevens alleen maar komen bekijken als ze hun controlerende taak uitvoeren en ze mogen ze niet zelf openbaar maken (het zogenaamde ‘evenredigheids’ beginsel). Omrin zegt die gegevens niet openbaar te willen maken omdat de cijfers op meerdere manieren te interpreteren zijn. En juist daarom willen wij graag de boel na kunnen (laten) rekenen. In het vragenuurtje van de Provinciale Staten op 24 september 2014 stelden verschillende fracties ook vragen over de verbrandingstemperatuur.

De gedeputeerde meldde nogmaals dat ze niet in staat is deze gegevens op te vragen en openbaar te maken. Retze van der Honing: “Maar hoe kan ik dan als volksvertegenwoordiger controleren of u uw taak goed uitvoert?” Ook ging de gedeputeerde op de betrouwbaarheid van de temperatuurmeters op 24 meter in de oven. Volgens de gedeputeerde waren de gegevens van deze meter “niet de meest betrouwbare en representatieve metingen”. Terwijl de – zeg maar – ‘keurmeester’ van de oven (bureau Lentjes) deze meters wél heeft gebruikt in zijn metingen. Intussen wordt in de oven meer en natter afval verbrand sinds december. De ongerustheid over de uitstoot van dioxines is er nog steeds. De fractie heeft opnieuw vragen gesteld, met nog steeds als doel de gegevens (zowel de ruwe meetgegevens als de verbrandingstemperatuur) openbaar, dus opvraagbaar voor iedereen, te krijgen. Ook wil de fractie dat de provincie een continumeting op dioxines laat doen in de komende tijd.