Ook een transitie noodzakelijk in de landbouw

hooi-veeteelt

Tijdens de Statenvergadering op 24 september 2014 lag ook de Landbouwagenda 2014-2020 ter vaststelling voor. Enerzijds te laat, want al drie jaar lang uitgesteld, anderzijds veel te vroeg, zo vond Retze van der Honing: “De kaderrichtlijn Water, de Veenweidevisie en de richtlijn voor ammoniak (de PAS) moeten nog worden vastgesteld. Daarin staan heikele punten voor natuur én landbouw. Passen we daar de landbouwnota dan weer op aan? “
GrienLinks wil een echt andere benadering van de landbouw: Innovatie van het bestaande alleen is niet genoeg. Een echte omslag in denken over landbouw is nodig. Er zijn grenzen aan de mogelijkheden van de in de jaren vijftig ingeslagen weg van de landbouw.

Ook bijvoorbeeld Pablo Titonell, hoogleraar ecologische systemen, pleit voor investeren in kennis en innovatie van juist de ecologische landbouw. Intensivering van de ecologische landbouw, noemt hij dat. Zelfs de VN pleit in het rapport “Wake up before it’s too late” voor een omslag in het denken over landbouw op wereldschaal. Retze van der Honing: “GS is in haar landbouwbeleid echter dienend aan de schaalvergroting en de gangbare manier waarop er geboerd wordt. GS doet alsof ze niet kan sturen. Maar het kan wel! Durf en visie zijn de basis voor een goed beleid richting de toekomst. Wij pleiten voor een andere keuze: geen grootschalige landbouw meer, geen groei van de melkveehouderij met 30% (zoals in het persbericht LINK vorige week werd gemeld), geen landbouw met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen, krachtvoer en kunstmest, maar landbouw met producten voor een eerlijke prijs, zodat het uit kan voor de boer, een landbouw die past bij de schaal van een gebied, in een gesloten kringloop, met schone middelen en goed voor de biodiversiteit. Laten we als landbouwprovincie het voortouw nemen.”
Daarnaast vond hij dat het feit dat de Staten in februari van dit jaar hebben uitgesproken een gentechvrije provincie te willen zijn, in de nota vermeld had moeten zijn. De GrienLinks fractie stemde als enige tegen de landbouwagenda.

2 antwoorden op “Ook een transitie noodzakelijk in de landbouw”

  1. Dank je wel Kiki. De discussie over landbouw is nog lang niet klaar. Nu is er ook een rapport van de WRR uit, dat zegt dat we van een productiebeleid naar een voedselbeleid moeten. Dus… we gaan gewoon door.

  2. Ik ben verheugd over de bijdrage van Retze in de Staten n.a.v. de nota landbouw. Waarom wil de Provincie op het gebied van water wel het voortouw nemen richting duurzaamheid, hergebruik, beter gebruik, etc. Waarom blijft Friesland hopeloos ‘ouderwets’ doorgaan of er niets veranderd kan worden m.b.t. de landbouw. Het roer moet om en het kan ook om, maar politici en boeren dan moeten jullie dat ook inzien en willen!

Reacties zijn gesloten.