Rechtspraak in het Noorden

justitia
Even was er consternatie over de rechtbank in Leeuwarden. Diverse partijen vroegen om duidelijkheid bij het mondelinge vragenuurtje tijdens de Statenvergadering op 24 september 2014. Het gerucht ging dat het kantoorpersoneel uit Leeuwarden en Assen naar Groningen zou moeten verhuizen. Volgens de Commissaris van de Koning, John Jorritsma, kon dat niet waar zijn. Ook de commissaris in Drenthe meldde dat dit alweer van tafel zou zijn. Toch pleitten diverse fracties in de Staten voor een duidelijke opstelling richting Rijk. Nog afgelopen zomer is er tussen de noordelijke provincies en het Rijk afgesproken dat de Rechtbanken (en dus de werkgelegenheid) in het Noorden behouden zouden blijven. Retze van der Honing benadrukte dat hij het ook erg van belang vond, dat, naast het behoud van werkgelegenheid, ook de rechtbankfunctie in Fryslân bleef. De commissaris beaamde dat en meldde het ook een rare toestand te vinden als iemand in Harlingen een fiets zou stelen, die persoon dan in Groningen voor de rechter zou moeten staan. Het gaat in Leeuwarden om 100 werkplekken.