Zorg en de toekomst

“ Veel mensen hebben zorg over de zorg. En terecht” zei Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering op 24 september 2014. Hij pleitte voor een aanpassing en concretisering van het zorgeconomie . Er zijn veel veranderingen in de zorg, maar ook in de maatschappij:
– veel minder geld voor zorg, er zijn enorme bezuinigingen. Daardoor zijn er heel veel ontslagen, vooral in de thuiszorg.
– Er is een sterk veranderende zorgvraag, er komen meer ouderen, mensen worden ouder en krijgen andere ziektes en aandoeningen.
– Ouderen moeten langer thuis wonen (van extra- naar intramurale zorg).
– er zijn kleinschalige wooneenheden nodig.
– wonen en zorg zou gescheiden aangeboden kunnen worden (mobiele zorgverleners).

GrienLinks vindt dat er daarom andere vormen van zorg aangeboden moeten worden. Betaalbare zorg, dicht bij mensen georganiseerd. Retze van der Honing:” Een ongelofelijk belangrijke opgave.

Vooral voor een plattelandsprovincie als Fryslân. Naast zorgen biedt het ook kansen. Kansen voor jonge mensen, kansen voor het MKB. Hier kan de provincie meerwaarde hebben door aanjagen, het initiatief nemen, subsidies verlenen. Gericht op het ontwikkelen van het nieuwe vormen van zorg en het oplossen van de arbeidsmarktknelpunten.” Hij diende een motie in om de notitie ‘Zorgeconomie’ (die op initiatief van GrienLinks gemaakt was) toe te spitsen op deze twee punten. In de notitie zelf wordt uitgegaan van vier programmalijnen. De motie werd niet aangenomen. Retze van der Honing: “ Wij zien het liever toegespitst op deze twee echt grote problemen in de zorg en dan met een concreet resultaat. Nu is er het gevaar dat het bij gesprekken alleen blijft.” Ook andere partijen maakten zich daar zorgen over. De PvdA diende een amendement in met de opdracht dat er een concrete uitwerking moest komen van de nota voor 1 januari 2015. Daar kon de GrienLinks fractie zich in vinden en stemden voor dit amendement en ook voor de nota. “ Een werkelijke andere indeling van de zorg is noodzakelijk en het is jammer dat dit niet als hoofdthema is genomen in de nota, maar dit is beter dan niets” aldus van der Honing.