Een nieuw Fries waterhuishoudingsplan – niet alleen omdat het moet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De provincie Fryslân werkt momenteel met het derde waterhuishoudingsplan, maar bereidt zich voor op het vierde. Daarvoor is een Startnotitie gemaakt. GrienLinks heeft daar woensdag 22 oktober 2014 mee ingestemd. Niet omdat we nu zo enthousiast zijn over de Startnotitie, maar in potentie geeft deze voldoende mogelijkheden voor verbetering van het beleid. GrienLinks vindt dat het waterbeheer meer rekening moet houden met de Friese natuur, desnoods enigszins ten koste van de landbouw en de scheepvaart. In de huidige situatie is het juist andersom: het waterbeheer is vooral afgestemd op landbouw en scheepvaart en gaat hier en daar ten koste van de natuur, met onder andere verdroging als resultaat.

Bovendien kan het beleid nog worden aangepast in 2015, als in januari 2016 de Friese Veenweidevisie wordt vastgesteld. GrienLinks hoopt daarmee een middel te krijgen, de waterpeilen in het Friese veenweidegebied zodanig te kunnen verhogen, dat dit ten goede komt aan de weidevogels.
De concept-versie van de Veenweidevisie is er – helaas – nog niet, omdat de Friese gemeentebestuurders vonden dat ze meer tijd moesten krijgen om op het eerste concept te reageren. Die reacties worden momenteel verwerkt. Maar optimistisch is GrienLinks niet. Onlangs werd bekend dat in de omgeving van Nij Beets het veen al zo goed als verdwenen is, als gevolg van peilverlagingen, inklink en oxidatie.