Geen aquaduct in Lemmer

Sylroede
Lemmer krijgt toch géén aquaduct in de Sylroede, die de ‘rondweg’ van Lemmer kruist aan de westkant van dit dorp. De statenfractie van GrienLinks is daar blij mee, want als enige fractie hebben we steeds gezegd dat het ‘fileprobleem’ van Lemmer niet ernstig genoeg is om hier een (vele miljoenen kostend) aquaduct te bouwen, laat staan een geheel nieuwe rondweg noordelijk of zuidelijk van Lemmer. Dat zeiden we al toen Oene Hofman nog statenlid was en dat zeggen we nog steeds, ook nu statenlid Joop van der Heide GrienLinks-woordvoerder verkeer en vervoer is.

Woensdag 22 oktober 2014 kregen we gelijk over dat aquaduct, van zowel het college van Gedeputeerde Staten als van de ruime meerderheid van Provinciale Staten.

Wel zal er 13 tot 15 miljoen euro worden geïnvesteerd in een betere en veiliger verkeerssituatie bij Lemmer. Daar hadden de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP plus de VVD van tevoren al ‘handjeklap’ over gehad, ook al vindt GrienLinks het nog steeds érg veel geld. Toch hebben we er mee ingestemd, omdat we wel vinden dat de situatie veiliger moet worden.
Vooral in de omgeving van de A6, waar op werkdagen gemiddeld circa 18.000 voertuigen per dag Lemmer in- en uitrijden en waar veiligheid en comfort voor voetgangers en fietsers verre van optimaal zijn. Daar moet het met meer fietstunnels én verdubbeling van de rijstroken van de N359 in de omgeving van de A6 voor alle verkeersdeelnemers veiliger en comfortabeler worden.
De discussie in Provinciale Staten was niet meer zo fel als voorheen, omdat ook in Lemmer draagvlak is voor het niet doorgaan van het aquaduct of de rondweg-oplossingen. Toch werden nog negen moties en een wijzigingsvoorstel (amendement) ingediend. De Friese Koers en de PVV hielden als enige fracties vast aan een noordelijke rondweg. De rest stemde tegen hun voorstel.
GrienLinks steunde een motie van de SP, om nogmaals te kijken naar de haalbaarheid van een variant van de klankbordgroep over het beter ontsluiten van het bedrijventerrein van Lemmer. Maar die motie sneuvelde: elf voor, 29 tegen. (Drie statenleden waren afwezig).