GrienLinks: Nieuwe aanpak nodig voor bescherming kieviten

kievit met jong in grasland - De uitspraak van de Raad van State over het rapen van kievitseieren is voor de Statenfractie van GrienLinks aanleiding een interpellatie aan te vragen: een debat hierover in Provinciale Staten. De Raad van State heeft de vergunning van de provincie voor de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) afgekeurd, omdat het aantal kieviten al jarenlang gestaag daalt.
De GrienLinks-fractie wil in de Statenvergadering van 21 januari van het college van Gedeputeerde Staten weten, hoe het in de ogen van GS nu verder moet het ‘eieren rapen’. De Raad van State stelt dat er een soort ondergrens bepaald moet worden: dus tot welke kievitenstand is eieren rapen nog verantwoord?

@nationale beeldbank – Menno Schaefer

Het hoger beroep bij de Raad van State was aangevraagd door Stichting Faunabescherming. Die stelt dat het aantal kieviten al jarenlang gestaag achteruit gaat en dat het rapporteren van de aantallen kieviten niet voldoende op orde is. De Raad van State geeft de Stichting Faunabescherming gelijk.
GrienLinks stelt al een aantal jaren dat de bescherming van de weidevogels in Fryslân niet voldoende is. Want niet alleen het aantal kieviten loopt sterk terug: ook van de meeste andere weidevogelsoorten is het aantal de afgelopen decennia sterk gekrompen.

Voor GrienLinks reden om nagenoeg te stoppen met kievitseieren rapen en een verbeterslag te maken bij het beschermen van de weidevogels.
Toch heeft GrienLinks waardering voor de traditie, dat natuurliefhebbers in het voorjaar ‘het vrije veld’ in mogen lopen. De oplossing van GrienLinks: zodra het eerste ei van de provincie Fryslân en van elke Friese gemeente gevonden is, stoppen met eieren rapen, maar uiteraard níet met de nazorg.
Vrijdagochtend zal GrienLinks burgemeester Gerard van Klaveren van Weststellingwerf benoemen tot lid in de Orde van de Groene Kus. Van Klaveren heeft namelijk een blijkbaar vooruitziende blik gehad over de uitspraak van de Raad van State: hij meldde in zijn nieuwjaarstoespraak geen eerste kievitsei te willen aannemen, zo lang de stand van het aantal kieviten verder daalt.
De hierbij behorende versierselen worden hem aangeboden door fractievoorzitter Retze van der Honing van GrienLinks.

Eén antwoord op “GrienLinks: Nieuwe aanpak nodig voor bescherming kieviten”

 1. Ik vind het idee om na het vinden van het eerste kievitsei gelijk te stoppen met rapen een prima compromis.
  Het zoeken en markeren van de nesten is alleen nodig bij intensief gebruik van het veld, als er laat gemaaid wordt is het beter van niet.
  Ook de vos en andere rovers zijn vaak slim genoeg om te weten wat deze markering betekend en heb je het paard achter de wagen.
  Grote aansluitende gebieden waar de waterstand hoog is en laat gemaaid wordt kunnen de teruggang van de weidevogels misschien nog keren, maar het is vijf voor twaalf. Vergeet ook “onze” grutto niet waar de teruggang nog erger is.
  Als je de vogelwachter toestaat de nesten te zoeken en waar nodig te markeren is dat goed voor de natuur en kan hij genieten van ons mooie Friese landschap.
  Het vinden geeft de kik, niet het meenemen van de eieren zou ik zo zeggen. Neem een foto en laat het eerste (beste) legsel gewoon uitbroeden.
  Misschien kan de generatie na ons er dan ook nog van genieten.

Reacties zijn gesloten.