Friese voetafdruk moet omlaag

friese voetafdruk Bij de behandeling van het milieubeleidsplan in de Statenvergadering van 21 januari 2015 diende Retze van der Honing een amendement in over het verlagen van de Friese voetafdruk. De ecologische voetafdruk (milieugebruiksruimte) is een aansprekend instrument om te kijken hoeveel ruimte je op aarde inneemt als mens. Van der Honing wilde het verlagen van deze voetafdruk als lange termijndoel opgenomen zien in het milieuplan. En dat lukte. Het Amendement GL PS 21 januari 2015 – Milieuplan – verlagen voetafdruk werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Een Motie GL SP CU – PS 21 januari 2015 – dekking milieubeleidsplan om een gat van 6 ton in de begroting van het milieuplan te dichten, haalde het niet. De gedeputeerde meldde dat dat geld wel gevonden zou worden bij ‘ externe bronnen’ of elders in de begroting.

Op de website www.ikhouvanfryslan.nl kunnen Friezen hun voetafdruk meten en met elkaar vergelijken. Deze site wordt in de lucht gehouden door de Friese Milieufederatie (FMF).