Definitieve versie verkiezingsprogramma Grienlinks 2015-2019

Vandaag hebben we de definitieve versie van het verkiezingsprogramma van Grienlinks voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Fryslân voor de periode van 2015-2019 op de site geplaatst, Nederlands en Fries.

Met dank aan Willem Verf, Matthijs Sikkes, Els Kornelis, Jelmer van der Zee, Sanne van Wees, Brigitta Meinema, Peter Lesterhuis, Evert Stellingwerf, Jan Atze Nicolai, Gerrit van der Meer, Sjaak Kloppenburg en aan allen die suggesties en ideeën hebben ingebracht.