GrienLinks-fracties doen oproep:“Veengrond behouden tegen bodemdaling en tegen CO-2 uitstoot”

SNEEK/LEEUWARDEN – De GrienLinks-fracties van de gemeente Súdwest Fryslân en van Provinciale Staten van Fryslân zullen zich blijven inzetten voor behoud van de veengronden in Fryslân. Dit ondanks de teleurstellende Veenweidevisie die de Friese Staten op 21 januari dit jaar hebben vastgesteld.veenweide
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
“Kinst der eins neat mei”, zegt Retze van der Honing van GrienLinks. Hij had het liefst gewild dat het college van Gedeputeerde Staten een nieuwe nota maakt en die weer ter goedkeuring voorlegt aan Provinciale Staten. Daarin zou behoud van de veengrond in Fryslân voorop moeten staan. In de aangenomen Veenweideivisie gaat het vooral om het afremmen van het teloor gaan van het veen. Symptoombestrijding dus. De grondverzakking in die gebieden zal doorgaan omdat aan het grondwaterbeheer te weinig gedaan wordt. En de CO-2 uitstoot door het ”verdampen” van het veen is jaarlijks net zo groot als de uitstoot van alle autoverkeer in Friesland! GrienLinks zal niettemin proberen die uitvoeringsnota aangescherpt te krijgen ten gunste van het behoud van en het voorkomen van de bijbehorende bodemdaling van de veengronden in Midden- en Súdwest Fryslân.

GroenLinks SWF heeft tijdens de commissievergadering van dinsdagavond 3 februari opgeroepen geen afwachtende rol te spelen. Súdwest-Fryslân moet ook zelf kiezen hoe en wat ze wil doen, samen met de provincie, om de voor deze gemeente zo bepalende veengronden te behouden. Wethouder Bakker heeft toegezegd binnen een maand met een stappenplan te komen.

De Friese Staten hadden in januari 2012 met nadruk om de Veenweidevisie gevraagd. Maar wat er nu precies zal gebeuren aan het waterpeilbeheer in het Friese veenweidegebied, is nog volslagen een raadsel. Er zal vooral, net als voorgaande jaren, veel worden gepraat en geschreven.

Er komen nu proefprojecten die “van onderop” op gang moeten komen. Er zal worden getracht het verlies aan veengrond door oxidatie, een gevolg van waterpeilverlaging, af te remmen. Mogelijk dat hier en daar ook wordt gepoogd, met name in natuurgebieden, er weer veengrond bij te krijgen. Dat kan alleen door het waterpeil omhoog te brengen tot ‘plas-dras’. Of het allemaal werkelijk resultaat oplevert voor het behouden van veengrond, valt zeer te betwijfelen.

Aan GrienLinks in Súdwest Fryslân en in de Friese Staten zal het niet liggen. Veenweide is immers kenmerkend voor het Friese laagland: noodzakelijk voor het behoud van woningen, bedrijven, veenweidevogels én voor watersportrecreatie.