GrienLinks vraagt college van GS actie te ondernemen

Het huidige college van GS van Fryslân pronkt graag met grote bouwprojecten: vanwege de werkgelegenheid en het “mooier maken” van de provincie.
Dit alles onder de noemer: ‘Wurkje foar Fryslân’.wurkje ff
hongarije
GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing gaat op de Statenvergadering van 18 februari 2015 vragen stellen over het onderbetalen van buitenlandse werknemers in dit soort projecten. “Als wij de berichten van FNV Bouw mogen geloven, dan worden deze projecten uitgevoerd over de rug van tientallen buitenlandse werknemers, onder andere uit Polen en Hongarije. Landelijk gaat het zeer waarschijnlijk om honderden mensen. Zij krijgen veel te weinig betaald, krijgen geen vergoeding voor onderdak en geen vergoeding voor werken ver van huis. Als GrienLinks zijn we hier erg van geschrokken.”

Het gaat volgens FNV Bouw om projecten als De Centrale As en het nieuwe aquaduct onder het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden. Beide projecten worden uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân. GrienLinks vraagt het college van GS daarom, deze kwestie goed te onderzoeken en snel actie te ondernemen om zulke misstanden tegen te gaan en in het vervolg te voorkomen.
De vragen van GrienLinks worden deze week al rondgestuurd, zodat het college er in de statenverga-dering van 18 februari op kan antwoorden. GrienLinks wil dan ook weten, wat het college intussen heeft ondernomen naar aanleiding van de brief van FNV Bouw.

De vragen die gesteld gaan worden op de Statenvergadering van 18 februari 2015:
Vragen GrienLinks over bericht van FNV Bouw dat buitenlandse werknemers bij
o.a. bouwprojecten (uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân) zwaar worden onderbetaald;
1. Klopt het dat het college een brief heeft ontvangen van FNV Bouw over misstanden bij (o.a.) Friese bouwprojecten, die worden uitgevoerd door Heijmans in opdracht van de provincie Fryslân (zie bijlage)?

2. Bent u met GrienLinks van mening, dat het college als opdrachtgever moreel verplicht om snel actie te ondernemen tegen deze misstanden?

3. Is het college van plan contact te zoeken met de (hoofd-)uitvoerders van de betreffende bouwprojecten, in dit geval bouwbedrijf Heijmans, met het doel zulke misstanden aan te pakken in de hele keten van bouwprojecten die in opdracht van de provincie Fryslân worden uitgevoerd?

4. FNV Bouw pleit voor betere controle op naleving van cao- en andere wettelijke verplichtingen. Is het college bereid zich hiervoor in te zetten, zoals met contracten voor toekomstige aanbestedingen?

5. Is het college ook bereid ons snel van de mogelijke resultaten van uw actie(s) op de hoogte te stellen? Bij voorkeur al op 18 februari tijdens de Statenvergadering?