Bram van Ojik: “Winning bodemstoffen meer en meer politieke kwestie”

“Het winnen van bodemstoffen als aardgas en zout zal de komende tijd meer een meer een politieke kwestie worden en blijven.” Dat zegt GroenLinks-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Bram van Ojik.
in-de-stadLeeuwarden

Uitleg-van-Durk-van-Tuinen-Esco
Uitleg-van-Durk-van-Tuinen-Esco
Dit naar aanleiding van de schade door bodemdaling als gevolg van zout- en gaswinning in Noordwest Friesland. In Wijnaldum zijn bijvoorbeeld scheuren ontstaan in de muren van de kerk en is een woning scheefgezakt.
Van Ojik was zaterdag met GL-lijsttrekkers Tineke Strik (Eerste Kamer) en Retze van der Honing (Provinciale Staten) en een groep Friese GroenLinkseers op bezoek bij Winamer Belang in Wijnaldum en daarna bij Frisia Zout in Harlingen om zich te verdiepen in de problematiek van de bodemdaling. Van Ojik constateerde dat bewoners op verschillende plaatsen in Nederland bodemdaling op de politieke agenda zetten. Het ligt voor de hand dat delfstoffenwinning daardoor steeds meer een politiek onderwerp wordt.
Zie ook onze facebookpagina of

Volgens voorzitter Rinze Post van Winamer Belang zijn de scheuren in de dikke muren van de kerk in Wijnaldum het gevolg van het feit dat er zowel gas- als zoutwinning plaats vindt in Noordwest Friesland. Hij deed zijn beklag over het feit dat de provincie Frysl^an en Wetterskip Frysl^an voor zichzelf wel schaderegelingen bij de betreffende mijnbouwbedrijven (Frisia Zout en Vermilion) hebben bedongen, maar de burgers laten stikken. “De overheid doet mee aan de graaicultuur”, aldus Post. “Maar de burgers hebben het nakijken.”

Directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout erkende dat de bodemdaling in Noordwest Friesland veel sneller is gegaan dan was verwacht. “Daarom hebben we de productie zo ongeveer gehalveerd ten opzichte van de aanvankelijke planning. Bovendien hebben we de winputten die we niet meer gebruiken, onder druk gezet met pekel, om verdere bodemdaling tegen te gaan. Van bodemtrillingen is in Noordwest Friesland geen sprake, in tegenstelling tot de provincie Groningen”, zegt Van Tuinen.

GroenLinks staat op het standpunt dat gas- en zoutwinning zo snel mogelijk moeten worden afgebouwd en er naar alternatieven moet worden gestreefd. GroenLinks verwerpt de plannen voor zoutwinning onder de Waddenzee. Want gas is en blijft, ook al is het schoner dan olie of kolen, een fossiele brandstof. “En we moeten ook werken aan minder gebruik van zout”, zei Van Ojik bij het bezoek aan Frisia Zout. Lijsttrekker Retze van der Honing vult aan: “Zolang er gas en zout wordt gewonnen in NoordWest Fryslân hebben mensen recht op een goede compensatieregeling.”

Bram van Ojik, Tineke Strik en de Friese kandidaat-statenleden 1 tot en met 5 – Retze van der Honing, Corrie Dam, Ralph de Graaf, Petra Vlutters en Jan Atze Nicolai – begonnen zaterdagochtend met het uitdelen van GroenLinks-campagnefolders in de Leeuwarder binnenstad, voor ze naar Wijnaldum en Harlingen reden. Van Ojik en Strik vervolgden hun campagnetocht daarna met de trein richting Assen (Drenthe).

haven Harlingen
haven Harlingen

vlnr: Corrie Dam; Ralph de Graaf; Isabella Diks; Henk Keuning; Brigitta Meinema; Petra Vlutters; Karen van der Heyden; Retze; Bram van Ojik; Gerrie Rozema; Evert Stellingwerf; Tineke Strik; Jan Atze Nicolai; Andries Bergsma; Jochum Knol.
vlnr: Corrie Dam; Ralph de Graaf; Isabella Diks; Henk Keuning; Brigitta Meinema; Petra Vlutters; Karen van der Heyden; Retze; Bram van Ojik; Gerrie Rozema; Evert Stellingwerf; Tineke Strik; Jan Atze Nicolai; Andries Bergsma; Jochum Knol.

DSC_0002
Bram flyeren LW - met Petra en Brigitta - klein

Bram-van-Ojik-luistert-naar-Rinze-Post-Winamer-Belang-over-bodemdaling-NW-Friesland
Bram-van-Ojik-luistert-naar-Rinze-Post-Winamer-Belang-over-bodemdaling-NW-Friesland
Bram van Ojik bij-kerk-Wijnaldum scheuren-door-bodemdaling-bekijken
Bram van Ojik bij-kerk-Wijnaldum scheuren-door-bodemdaling-bekijken
Scheur-in-Wijnaldumerkerk
Scheur-in-Wijnaldumerkerk
Bram-van-Ojik-in-LW-bij-standbeeld-Anne-Vondeling
Bram-van-Ojik-in-LW-bij-standbeeld-Anne-Vondeling

Eén antwoord op “Bram van Ojik: “Winning bodemstoffen meer en meer politieke kwestie””

  1. Er moeten veel meer mensen uit den Haag naar deze regio komen.
    Weten jullie de campagneplannen van de andere Statenfracties?
    Zo gaan we regelrecht Groningen achterna.

Reacties zijn gesloten.