Campagnemail: startfeest en actie – Retze in Met het Oog op Morgen – debatten – Griene Tút

Campagne van start: feest en actie voor veilige en snelle fietsroutes

We zijn van start! Gisteravond was het startfeest van de campagne in het Tromp Theater in Leeuwarden. De top 5 van onze lijst was daar natuurlijk bij. Retze van der Honing sprak als lijsttrekker de aanwezige GrienLinksers toe; “Wij willen voor eerlijk delen in de groen Fryslân. Met heldere standpunten over zonnepanelen op 50.000 Friese huurhuizen en hogere waterpeilen  halen we de PvdA natuurlijk links en groen in.”

Om middernacht hebben we een spandoek opgehangen bij “het drukste fietskruispunt van Fryslân”: in Leeuwarden bij de spoorwegovergang aan de Schrans. (zie foto’s). “Hier komen iedere dag de meeste fietsers voorbij van Fryslân. De provincie wil met haar verkeer- en vervoersbeleid snelle fietsroutes naar werk en school realiseren. Een dergelijke kruising zorgt voor veel oponthoud. Wij willen met een snelle en veilige verbinding voor fietsers, bijvoorbeeld via een fietstunnel of – brug, mensen op de fiets houden. Ga op de fiets, dan vervuil je niets!”
Kijk voor foto’s op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/grienlinksfryslan

Afdelingen kunnen het spandoek gebruiken voor een eigen actie. Wil je dat, neem dan even contact op met Irona Groeneveld: ironagroeneveld@chello.nl of 06-36468459.

Activiteiten in de week van 2 – 8 maart:

 

2 maart: RETZE is tussen 19.00 en 20.00 uur te horen op Omrop Fryslân radio. Als eerste in een serie portretten van lijsttrekkers. Kijk voor info op www.omropfryslan.nl
’s morgens kan je een portret van hem lezen in de Leeuwarder Courant.
2 maart: PETRA gaat ’s avonds in debat over Senioren en Wonen in Fryslân
vanaf 19.30 uur in het Oranjehotel in Leeuwarden (tegenover station)
3 maart   CORRIE gaat in debat De Wjukken in Matngum
vanaf 20.00 uur
4 maart             RALPH gaat in debat in Oude Tijne
in dorpshuis Sonnega, vanaf 20.00 uur
5 maart             RETZE is te gast bij Met het Oog op Morgen
tussen 23.00 en 0.00 uur op NPO radio 1
6 maart             werkbezoek Tineke Strik in Leeuwarden – noodopvang
exacte locatie en tijd volgt nog
6 maart             RETZE is bij het aanbieden van de Actie Agenda Groei Noord Nederland
van de SER Noord Nederland, Abe Lenstrastadion , om 14.30 uur

 
 
Heeft jullie afdeling een leuke activiteit, mail ons dan, dan nemen we die mee in het overzicht.
 

Griene Tút

Er zijn 4 afdelingen die een Griene Tút gaan uitdelen:

  • De Friese Meren – op 11 maart – aan Ellen van der Linden, die in DFM een bomenpetitie startte tegen het kappen van 5.000 – 10.000 bomen door de gemeente
  • Leeuwarden: in voorbereiding – aan de 2e Saskia Dwarsstraat – in de race voor klimaatstraat
  • Ooststellingwerf – in voorbereiding – aan De Kuinder – biologische Tuinderij en Camping
  • SúdWest Fryslân – in voorbereiding – aan de millenniumwerkgroep daar –organiseert jaarlijks het millennium festival

Zodra er meer bekend is, horen jullie er van!
 

Rekeningnummer GrienLinks Fryslân

In de vorige nieuwsbrief stond een typefout in het rekeningnummer. Deze keer het juiste nummer!
NL77 TRIO 0212 1133 05 tnv GrienLinks Fryslân.
Bijdragen tbv de campagne zijn altijd welkom.
 
hartelijke groet,
het kernteam campagne Fryslân
Andries Bergsma, Bauke Sikkes, Henk Keuning, Annet Bakker, Irona Groeneveld
bellen: Annet Bakker (0630477550 of Irona Groeneveld (0636468459)