Millenniumnetwerk krijgt Groene Kus van GrienLinks

Corrie Dam, Jos Ikking en Angeline Kerver bij uitreiking Griene Tut aan Millenniumnetwerk

groenekus_rondDonderdag 5 maart 2015 heeft het Millenniumnetwerk Fryslân de ‘Groene Kus’ ontvangen van de Statenfractie van GrienLinks en de raadsfractie van GroenLinks in SúdWest Fryslân. De Groene Kus is een onderscheiding van GrienLinks die aan mensen of organisaties wordt uitgereikt die zich inzetten voor duurzame doelen. Het Millenniumnetwerk Fryslân zet zich al jaren in met publieksacties gericht in voor de acht millenniumdoelen van de VN. Een van de bekendste voorbeelden daarvan is het jaarlijks terugkerend Millenniumfestival in IJLst.

Voorzitter Jos Iking neemt de bijbehorende oorkonde in ontvangst uit handen van Corrie Dam, kandidaatstatenlid GrienLinks en Angeline Kerver, fractievoorzitter GroenLinks SWF.

Het Millenniumnetwerk is een inspirerende groep mensen, voortdurend bezig te zoeken naar concrete oplossingen. Aan Millenium-doel 1, het uitbannen van extreme armoede en honger, wordt gewerkt via het HUnger Project. In Ghana en Benin wordt met de mensen daar gewerkt aan het bestrijden van chronische honger en de negatieve gevolgen daarvan.
In het najaar 2015 wordt de door de VN afgesproken einddatum voor de millenniumdoelen gevierd met opnieuw een groot festival. Veel is al bereikt, maar nog lang niet alles. Het netwerk is dan ook van plan om door te gaan. GrienLinks ziet in het Millenniumnetwerk Fryslân een inspirerend voorbeeld en hoopt dat gemeenten en provincie dit werk blijven steunen.