Pilot voor het basisinkomen

vlnr: Corrie Dam; Ralph de Graaf; Isabella Diks; Henk Keuning; Brigitta Meinema; Petra Vlutters; Karen van der Heyden; Retze; Bram van Ojik; Gerrie Rozema; Evert Stellingwerf; Tineke Strik; Jan Atze Nicolai; Andries Bergsma; Jochum Knol.
vlnr: Corrie Dam; Ralph de Graaf; Isabella Diks; Henk Keuning; Brigitta Meinema; Petra Vlutters; Karen van der Heyden; Retze; Bram van Ojik; Gerrie Rozema; Evert Stellingwerf; Tineke Strik; Jan Atze Nicolai; Andries Bergsma; Jochum Knol.

GrienLinks vindt dat het tijd is voor een pilot basisinkomen. Werk, zorg en inkomen moeten in de toekomst anders verdeeld worden. Eerlijker. Dat kan.

Friesland kent een hoge werkloosheid. Er is niet genoeg betaald werk voor iedereen. De bestaande sociale structuren bieden geen oplossing voor de groeiende kloof tussen arm en rijk. De arbeidsmarkt biedt geen oplossing voor de groeiende werkloosheid.

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa, een bijzonder en uniek sociaal economisch project. GrienLinks wil daarom rond 2018 starten met een experiment basisinkomen, gekoppeld aan de ‘iepen mienskip’ van de Culturele Hoofdstad. Bij ‘de iepen mienskip’ gaat het om een klassiek gevoel van solidariteit, waar nieuwe vormen voor gezocht worden.
Basisinkomen geeft vrijheid aan burgers en zorgt voor minder bureaucratie. Het biedt de mogelijkheid om mantelzorg te bieden en vrijwilligerswerk te doen. En bovendien geeft het ruimte aan een ‘gezamenlijke’ eigen verantwoordelijkheid.

HIER kun je de petitie tekenen. Of kijk op onze facebookpagina

Het gaat niet primair om geld verdienen, maar om mensen die zinvol bijdragen aan de samenleving. Het huidige sociale systeem is ondoorzichtig, wantrouwend naar, en knechtend voor burgers. De Participatiesamenleving vraagt om verbinding tussen links en rechts optimisme. Er zijn in de toekomst steeds minder banen, maar er is wel veel werk.
GrienLinks Fryslân bepleit daarom dat gemeenten ruimte krijgen -én gesteund kunnen worden door te provincie- om vorm te geven aan deze motiverende overheid, door te experimenteren met vormen van basisinkomen.
In 2018 staat de schijnwerper op Leeuwarden. Een pilot basisinkomen zet Friesland op de kaart als regio met vernieuwende inspiratie op het gebied van welzijn, economie en welbevinden. De participatiesamenleving bestaat namelijk al lang: hier in Friesland!

Retze van der Honing
Lijsttrekker GrienLinks Fryslân
Jan Atze Nicolai
Raadslid PAL/GroenLinks in Leeuwarden
Brigitta Meinema
Raadslid GrienLinks Tytsjerksteradiel