Oorzaken van muizenplaag aanpakken

muizenlandGrienLinks Statenlid Retze van der Honing stemde onder een aantal voorwaarden voor het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor leningen aan boeren voor de muizenplaag. het voorstel werd tijdens een extra Statenvergadering op 15 april 2015 besproken. De leningen bij de banken zijn te duur, zo beargumenteert GS het voorstel, en de schade enorm.

Retze van der Honing: “Dat is zo. Die groep boeren zitten nu in een lastig parket. Maar ik wil er twee dingen over zeggen: 1: Gaan we dan ook de oorzaken aanpakken? In diverse rapporten (bv. Alterra) wordt gewaarschuwd voor plagen als gevolg van de onbalans op natuurgebied. Een van de (grote) veroorzakers van die onbalans is de intensieve landbouw. Om hun bedrijfsvoering te kunnen volhouden MOET bijvoorbeeld het waterpeil laag blijven. Wij willen graag, bij het uitlenen van deze 10 miljoen, tevens de uitspraak van de Staten, dat ook de oorzaken aangepakt gaan worden. En het waterpeil omhoog gaat.
En 2: Dat leningen bij banken duur zijn (het zogenaamde ‘ bankfalen’), dat weten we allemaal. Er is een grote groep mensen in de maatschappij die geen hypotheek kan krijgen. Gaan we daar ook leningen aan verstrekken? Wij zien het voorstel graag tegemoet.