Natuurherstel Wadden belangrijk

“Wij vinden natuurherstel in de Wadden, het oorspronkelijke doel van het Waddenfonds, van belang”, zegt Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering op 20 mei 2015 bij de behandeling van de begroting 2016 voor het Waddenfonds. Ook stelt hij dat het wat schizofreen is om aan de ene kant als provincie uit te spreken als hoofddoel van het Waddenfonds dat ‘externe dreigingen moeten worden verminderd of weggenomen’ en dat aan de andere kant diezelfde provincie de zoutfabriek Frisia heeft beloofd ‘alles te zullen doen wat mogelijk is om zoutwinning onder het Wad mogelijk te maken’. (lees HIER meer daarover). GrienLinks is tegen zoutwinning onder het Wad.

Retze van der Honing diende ook een motie in om alvast een aantal punten (over natuurherstel) aan de gedeputeerden mee te geven voor het nog te maken nieuwe investeringskader (de zogenaamde Grote Stenen). Deze motie werd niet aangenomen. De stemverhouding was 23 stemmen tegen en 17 voor. Een aantal partijen vonden de tekst ‘als zwaartepunt gebruiken bij het maken van het investeringskader’ te sturend. De nieuwe samenstelling van de Staten na de provinciale verkiezingen is (nog) minder ‘groen’, jammer genoeg.

Het Waddenfonds stelt in haar begroting voor 2016 voor om door middel van een andere financieringstechniek grotere (langjarige) projecten te kunnen financieren. Die techniek heet; Grote Stenen. “Niet verkeerd”, vindt Retze van der Honing. De uitwerking van deze financieringstechniek komt later dit jaar nog aan de orde in de Staten. Het investeringskader Grote Stenen komt eind 2016 aan de orde.
Retze van der Honing stemde voor de begroting 2016 van het Waddenfonds.