6 juni: Noordelijke discussie over werk en inkomen in de 21 eeuw

8 uren dag Op zaterdag 6 juni organiseren de drie noordelijke GroenLinks besturen een discussiebijeenkomst over het onderwerp ‘Werken in de 21e eeuw’. De bijeenkomst vindt plaats in Het Platformtheater aan het Boterdiep 46 te Groningen en begint om 10 uur. Afronding rond 15 uur.

Als inleiders en sprekers zijn aanwezig Mirjam de Rijk en Alfred Kleinknecht.

Centraal punt in de discussie is het feit dat er door technische ontwikkelingen steeds minder werk komt, terwijl mensen voor hun inkomen van werk afhankelijk zijn.

Lees hier de Startnotitie Werken in de 21e eeuw
en Niemand móét meedoen 4 een reactie daarop van Brigitta Meinema en Jan Atze Nicolai (raadsleden Tytjerksteradiel en Leeuwarden)

En HIER kun je de partijbrede discussie volgen over dit onderwerp.

Dat probleem kan opgelost worden door het werk dat er is eerlijk te verdelen of door mensen zonder werk een fatsoenlijk inkomen te geven.

Een andere mogelijkheid is te gaan betalen voor werk dat nu door vrijwilligers wordt gedaan, bijvoorbeeld in de zorg, bij culturele instellingen en in het onderwijs. Het is in elk geval nodig dat mensen verzekerd zijn van een inkomen waarvan normaal geleefd kan worden. Dat is meer dan alleen onderdak, voedsel en kleding. Naast deze problemen met werk en inkomen speelt in deze eeuw ook de energiecrisis met het opraken van fossiele brandstoffen en het steeds sterker wordende broeikaseffect.

Wat betekent dat alles voor de manier waarop wij met werk omgaan?

GroenLinks is geïnteresseerd in de mening van leden, kiezers en sympathisanten van de partij. Ook niet-leden zijn dus van harte welkom bij deze discussie.

Om je voor te bereiden kun je op de discussie pagina op groenlinks.nl meer lezen over de partijbrede discussie, de startnotitie, kijk- en leestips en online bijdragen

Je moet zelf voor de lunch zorgen, maar melk en karnemelk zijn aanwezig. Aan en rond het Boterdiep zijn ook voldoende kleine eettentjes aanwezig om snel even buitenshuis te kunnen gaan eten.