Schriftelijke vragen over bomenkap langs provinciale wegen

IMG_9210

De ANWB is een campagne begonnen voor verkeersveilige wegen. “Een goed idee”, zegt Retze van der Honing, fractievoorzitter van de GrienLinks Statenfractie, “Maar het is natuurlijk heel raar als daarvoor allemaal bomen gekapt moeten gaan worden die binnen 4,5 meter van onze provinciale wegen staan. Verkeersveiligheid hangt niet van het kappen van bomen af, maar van mensen zelf!”
De zogenaamde ‘obstakelvrije zone’ langs wegen wordt aangeraden door het kennisplatform CROW.” De Statenfractie heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om te vragen hoe zij met de bomen in de obstakelvrije zone omgaan.

Schriftelijke vragen GrienLinks – bomenkap langs provinciale wegen – 9 juni 2015

antwoordbrief aan GL over bomenkap langs prov. wegen 20150930

Maar bomen bepalen niet of een weg veilig is, dat doen de verkeersgebruikers zelf. Ook zijn er genoeg alternatieven om een weg verkeersveilig te maken. De bomen hebben we namelijk hard nodig: voor ons landschap, voor ons milieu. In Zuid-Holland hebben GS besloten 6000 bomen te kappen langs provinciale wegen op grond van het advies voor een obstakelvrije zone van het CROW. Wij willen van onze Gedeputeerden weten hoe het zit met het kappen van bomen in Friesland. We hebben daarom vragen gesteld over de plannen hierover in Friesland.”