Blog over ganzen en andere dieren, maar eigenlijk over de bodem

greylag-goose-301262_640 Foto: Frauke Feind

Plagen zouden ons de ogen moeten openen
Ganzen, grutto’s, bijen, kieviten, wormen, vlinders en muizen, elk van deze dieren laat ons op eigen wijze zien dat het nu de tijd is om hier in Friesland anders met de bodem om te gaan. Elke boer, jager en natuurliefhebber zal dit beamen. Maar wat te doen? En wie beslist erover?

Nu zijn er twee vragen: de – grotere – vraag hoe we het voor elkaar zullen krijgen anders met de bodem (de landbouw en de natuur) om te gaan én de vraag hoe we met de huidige ‘plaag’ om gaan, de ganzenovervloed.

Over de ganzen het volgende: dat het als een plaag ervaren wordt, is natuurlijk subjectief. Afhankelijk van wie je bent. Voor boeren is het een probleem, omdat de ganzen graag het eiwitrijke gras lusten dat de boeren voor hun koeien laten groeien. Dat is voor de boeren dus een economisch probleem.
Boeren, jagers en natuurbeheerders hebben afspraken gemaakt hoe met de overvloed aan ganzen (zomer- en winterganzen) om te gaan. De ganzenpopulatie moet gereduceerd worden, is de afspraak.

Vorige week heeft It Fryske Gea, (een van de natuurbeheerders) als onderdeel van die afspraak een flink aantal ganzen vergast. Omdat dat de meest diervriendelijke manier leek om het aantal ganzen te verminderen. Dat lijkt nu, na de vergassing, niet meer zo diervriendelijk.

Er zijn alternatieven:, verjagen met honden, lasers en horizontaal bewegende draden over de velden, nog meer fourageergebieden, voedselaanbod veranderen (geen raaigras, maar ‘hardere’ grassoorten), olifantsgras verbouwen en nog steeds ook het schudden en prikken van de eieren van de ganzen. Wij denken dat het tijd is om al die alternatieven in te zetten.

Over de grote vraag: hoe kunnen we anders met onze bodem omgaan, hoor je niemand. Terwijl alle ‘plagen’ ons de ogen zouden moeten hebben geopend. Tijd om het anders aan te pakken. Wij roepen u op – politici, boeren, jagers, natuurbeheerders en burgers – om die grote vraag te bespreken.

Eén antwoord op “Blog over ganzen en andere dieren, maar eigenlijk over de bodem”

  1. Het ganzenbeleid in Friesland is niet breed gedragen: het overleg is indertijd stuk gelopen. De “fryske guozzeoanpak” is die van de gedeputeerde Kramer.
    Dat het Fryske Gea hem probeert te helpen is lovenswaardig, maar het beleid is nog altijd halfslachtig.

    We hebben een lezing gehad van Alterra, en die hebben het bij de ganzenbeleid helemaal niet over massaal afmaken. Ik zal het verhaal kort samenvatten:
    Zoals dit stukje goed aangeeft, is er een politieke keuze hoeveel ganzen je wilt onvangen in Nederland. Heb je die keuze gemaakt, dan moet je bewaken hoe veel er zijn. Zijn er te veel, dan moet je de ganzen gaan pesten. Door ze van het voer weg te jagen(schiet er 1 en er zijn er 1000 van de wei af), en ze op tijd terug naar hun zomergebieden te jagen. Het staat wat minder spectaculair in de krant, maar de experts vertellen het zo.

Reacties zijn gesloten.