Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân Juni 2015

In deze
nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en
geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Beste nieuwsbrieflezer,

Ganzen domineerden de laatste Statenvergadering voor de zomer. De discussie is een hele lastige. We zijn dan ook benieuwd naar uw mening! Hieronder een verslagje van het debat in de Staten en ons standpunt daarover. En meer….
 
We wensen jullie allemaal een heel goede zomer!

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing (fractievoorzitter)
Corrie Dam (commissielid)
Gerrit van der Meer (fractiemedewerker)
Sanne van Wees (fractiemedewerker)

Wil je ons volgen via de sociale media? Klik dan hieronder:
Twitter GrienLinks
Twitter Retze
Facebook GrienLinks

     

Ofspraken guozzen ûnder fjoer

Trije kear is de lêste oardel jier in oerienkomst sletten tusken boeren, jagers, natoerbehearders en oerheden oer it bestriden fan guozzen. En trije kear is sa’n oerienkomst troch boere- of jagersorganisaasjes wer opsein. Foaral yn Fryslân is it ferset grut. GrienLinks-steatelid Retze van der Honing hat der gjin fertrouwen mear yn, dat se it noch iens wurde. “Wy binne hjir klear mei!”
 
Lees verder over het standpunt van GrienLinks tijdens deze vergadering in het artikel alhier 
Luister hier naar Retze vd Honing op Omrop Fryslân radio

Plagen zouden ons de ogen moeten openen

Ganzen, grutto’s, bijen, kieviten, wormen, vlinders en muizen, elk van deze dieren laat ons op eigen wijze zien dat het nu de tijd is om hier in Friesland anders met de bodem om te gaan. Elke boer, jager en natuurliefhebber zal dit beamen. Maar wat te doen? En wie beslist erover?
 
Nu zijn er twee vragen: de – grotere – vraag hoe we het voor elkaar zullen krijgen anders met de bodem (de landbouw en de natuur) om te gaan én de vraag hoe we met de huidige ‘plaag’ om gaan, de ganzenovervloed.

Lees verder in het artikel alhier.

Vragen over omenkap langs provinciale wegen?

De ANWB is een campagne begonnen voor verkeersveilige wegen. “Een goed idee”, vindt Retze van der Honing, “Maar het is natuurlijk heel raar als daarvoor allemaal bomen gekapt moeten gaan worden die binnen 4,5 meter van onze provinciale wegen staan. Verkeersveiligheid hangt niet van het kappen van bomen af, maar van mensen zelf!”

De zogenaamde ‘obstakelvrije zone’ langs wegen wordt aangeraden door het kennisplatform CROW.” De Statenfractie heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om te vragen hoe zij met de bomen in de obstakelvrije zone omgaan.
 
Lees de vragen zelf en meer hierover in het artikel alhier.

Ook provinciaal beleid moet duurzamer

Woensdag 24 juni 2015 heeft de rechter in de ‘Klimaatzaak’ van Urgenda geoordeeld dat de overheid meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. In 2020 moet de CO2 uitstoot met 25 % zijn teruggebracht, aldus de rechter.

Retze van der Honing heeft het net nieuwe college in Friesland gevraagd hoe zij aankijkt tegen de uitspraak. Hij wil dat ook de provincie het beleid duurzamer maakt.  

Lees meer over de Klimaatzaak en onze schriftelijke vragen in het artikel alhier.

GrienLinks Statenfractie 058 2925805.